Question Title

I benmärgen tillverkas en typ av vita blodkroppar som kallas för plasmaceller.
Plasmacellernas normala funktion är att tillverka antikroppar som skyddar oss mot virus och bakterier.

Men vid den kroniska sjukdomen myelom händer något med dessa plasmaceller, vadå?


T