1. Vilka teman föredrar du?

Genom att besvara denna enkät kan du påverka höstens kommande event hos Knowit HRM.
Du får ett whitepaper om HR-analys, till din e-post när du fyller i dina kontaktuppgifter, som Tack för hjälpen!   

Question Title

* 1. Ange din nuvarande yrkesroll

Question Title

* 2. Välj 1 för det seminarium du helst skulle medverka vid, 2 för följande o.s.v

Question Title

* 3. Vänligen rangordna det seminarieformat som passar dig bäst

Page1 / 2
 
50% of survey complete.

T