Question Title

* 1. Skolans namn

Question Title

* 2. Besöksadress

Question Title

* 3. Kontaktperson på skolan

Question Title

* 4. Telefonnummer

Question Title

* 5. E-postadress

Question Title

* 7. Årskurs

Question Title

* 8. Antal elever/klass

Question Title

* 9. Datum då vi önskar författarbesök?

Datum
Tid på dagen
Datum
Tid på dagen
Datum
Tid på dagen

Question Title

* 10. Den här författaren önskar vi i första hand

Question Title

* 11. Den här författaren är vårt andraval

Question Title

* 12. Den här författaren är vårt tredjeval

Question Title

* 13. Fakturaadress och eventuellt ref. nummer.

Question Title

* 14. Övriga upplysningar eller önskemål

T