Intresseanmälan för författarbesök i projektet På riktigt. Projektet riktar sig till elever i årskurs 1–9 och främst till glesbygdsskolor och skolor i socioekonomiskt utsatta områden. Observera att projektledaren arbetar 30% och att svar därför kan dröja ett par dagar.

Question Title

* 1. Skolans namn

Question Title

* 2. Besöksadress

Question Title

* 3. Kontaktperson på skolan

Question Title

* 4. Telefonnummer

Question Title

* 5. E-postadress

Question Title

* 6. Antal klasser

Question Title

* 7. Antal elever totalt i alla klasser

Question Title

* 8. Årskurs

Question Title

* 9. Datum då vi önskar författarbesök?

Datum
Datum
Datum

Question Title

* 10. Den här författaren önskar vi i första hand

Question Title

* 11. Den här författaren är vårt andraval

Question Title

* 12. Den här författaren är vårt tredjeval

Question Title

* 13. Fakturaadress med information om elektronisk faktura och ref. nummer.

Question Title

* 14. Övriga upplysningar eller önskemål

T