Hands in Union

Hands in Union är ett samarbete mellan Kristianstad Österlen Airport, Stiftelsen Destination Kristianstad Österlen och Mötesforum Futura AB.
Hands in Union är ett medmänskligt initiativ som vill förena näringsliv, föreningar, kommuner, invånare, föreläsare och artister under ett och samma tak.
Artister och föreläsare bjuder på sin tid, näringsliv, föreningar och kommuner sprider evenemangen i sina nätverk och till sina medarbetare. Samtliga medel sänds till katastrofområden och till utvecklingsbehov i Sverige och runt om i världen. Under 2015 och 2016 vänder vi oss främst till jordbävningsoffren i Nepal.

T