Mall för enkäter om arbetsmiljö

8

frågor

1 minut

att slutföra

150+

sätt att få svar med SurveyMonkey

Om du jobbar med personalfrågor eller som chef vet du att det är svårt att locka de mest kompetenta arbetssökandena på dagens arbetsmarknad, där företagskulturen är minst lika viktig som lönen. Ta reda på vad de anställda på ert företag tycker om arbetsmiljön och företagskulturen med vår mall för arbetsmiljöenkäter. Identifiera områden där ni kan bli bättre så att ni kan behålla era befintliga medarbetare och fortsätta att locka nya.

Tycker de anställda att arbetsmiljön på företaget är mångfaldig och inkluderande? Är de nöjda med företagskulturen? Tycker de att företaget agerar på ett socialt ansvarsfullt sätt? När medarbetarna blir allt mer ansvarskrävande och bekymrade över hur deras arbete påverkar andra blir den företagskultur som främjas allt viktigare. Ta reda på vad era anställda tycker och tänker genom att be dem svara på den här arbetsmiljöenkäten. Anpassa frågorna i mallen om ni vill veta ännu mer.

Du kanske också skulle gilla:

Enkätmall för kundnöjdhet

Vad säger era kunder om ert företag? Ta reda på vad de tycker om er, få feedback på er kundtjänst och mycket mer.

Förhandsgranska mall

Enkätmall för medarbetarengagemang

Ta reda på vad de anställda tycker om sina jobb. Genom att lyssna på era team kan ni fatta beslut som skapar en bättre arbetsplats.

Förhandsgranska mall

Enkätmall för evenemangsplanering

Använd den här mallen för att organisera evenemang och hålla ordning på vilka som kommer. När evenemanget är över kan ni få feedback på vad som var bra och dåligt, till nästa gång.

Förhandsgranska mall

Se hur SurveyMonkey kan uppmuntra din nyfikenhet