Mall för enkäter om arbetsplatsengagemang

12

frågor

2 min

att slutföra

Fler än 150

sätt att få svar med SurveyMonkey

Vet ni vad personalen i er organisation tycker om sina arbetskamrater och arbetsuppgifter? Hur skulle de betygsätta den egna motivationen och viljan att bli bättre på det de gör? Mallen för enkäter om arbetsplatsengagemang innehåller en rad frågor om personalens inställning. Ta reda på mer om stämningen på arbetsplatsen och förstå vad som motiverar de anställda, så att ni kan erbjuda utbildning och vägledning som är anpassad efter just er personal och deras behov.

Bristande motivation och engagemang på arbetsplatsen kan påverka organisationen negativt. Använd enkäten om arbetsplatsengagemang för att undersöka personalens inställning och initiativförmåga så att ni kan genomföra positiva förändringar som förbättrar stämningen och engagemanget. Upplever de anställda att deras kollegor orkar ta i och jobba på även när det känns motigt? Är personalen fokuserad på uppgifterna? Hur snabbt accepterar de förändringar på arbetsplatsen? Använd de här frågorna – och lägg till egna om du vill – så att ni får veta hur engagerad personalen är.

Du kanske också skulle gilla:

Enkätmall för kundnöjdhet

Vad säger era kunder om ert företag? Ta reda på vad de tycker om er, få feedback på er kundtjänst och mycket mer.

Visa mall

Enkätmall för medarbetarengagemang

Ta reda på vad de anställda tycker om sina jobb. Genom att lyssna på era team kan ni fatta beslut som skapar en bättre arbetsplats.

Visa mall

Mall för enkäter om balans mellan arbete och fritid

Med vår enkät om balansen mellan arbete och fritid får du snabbt veta hur personalen mår. Skicka ut enkäten regelbundet så att du kan följa utvecklingen över tid.

Visa mall

Se hur SurveyMonkey kan uppmuntra din nyfikenhet