Mall för enkäter om löneklyftor

18

frågor

4 minuter

att slutföra

Fler än 150

sätt att få svar med SurveyMonkey

Tycker företagets anställda att de har en rättvis lön? Det kan finnas en uppfattning om att det finns löneskillnader på grund av etnicitet, kön eller andra skäl även om det i själva verket inte är så. Med den här enkäten ger ni era anställda tillfälle att säga sitt om löner, transparens vad gäller lönesättning och om befordringar.

I den här enkäten ombeds de svarande att utvärdera löner, förmåner och möjligheten till befordran både på ett personligt plan (har jag en rättvis lön) och generellt sett (är företaget rättvist). Enkäten innehåller också demografiska frågor så att ni kan filtrera svaren och hitta trender.

Hela 40 % av alla amerikaner anser att det finns en löneklyfta på deras företag just nu.

Använd den här enkäten för att få en fingervisning om hur nöjda era anställda är och för att få en bättre förståelse för hur de ser på företagskulturen som helhet.

Använd den här enkäten om:

  • ni har svårt att få medarbetare att stanna kvar, särskilt minoriteter eller andra underrepresenterade grupper
  • ert företag eller andra i branschen granskas för utbetalda ersättningar och arvoden
  • kvinnor, etniska minoriteter och andra grupper är underrepresenterade i era ledningsgrupper
  • de anställda har uttryckt missnöje
  • ni vill investera i de anställdas välmående och visa dem att ni lyssnar.

Du kanske också skulle gilla:

Enkätmall för kundnöjdhet

Vad säger era kunder om ert företag? Ta reda på vad de tycker om er, få feedback på er kundtjänst och mycket mer.

Visa mall

Enkätmall för medarbetarengagemang

Ta reda på vad de anställda tycker om sina jobb. Genom att lyssna på era team kan ni fatta beslut som skapar en bättre arbetsplats.

Visa mall

Enkätmall för evenemangsplanering

Använd den här mallen för att organisera evenemang och hålla ordning på vilka som kommer. När evenemanget är över kan ni få feedback på vad som var bra och dåligt, till nästa gång.

Visa mall

Se hur SurveyMonkey kan uppmuntra din nyfikenhet