Enkätmall för universitetsstuderandes nöjdhet

16

frågor

Över 4 000

användningstillfällen

3 minuter

att slutföra

En enkät om studerandes nöjdhet är ett frågeformulär som en lärare, utbildare eller någon annan skolanställd skickar till studenterna. I det kan ni be om feedback inom en mängd områden, som klassrumsupplevelsen, hur väl administrativa uppgifter sköts eller hur populära olika aktiviteter utanför lektionstid är. Ni kan skicka ut den här typen av enkät på flera olika sätt, men mejl är ofta det mest effektiva.

Varför ska ni då använda vår mall för enkäter om universitetsstuderandes nöjdhet? Eftersom universitetet säkert har många olika kurser och program, så kan ni med den här enkäten sätta fingret på det ni behöver förbättra. Mallen är certifierad av våra experter för att resultaten ska vara tillförlitliga. Med den här mallen får ni veta hur de studerande upplever miljön och de olika faciliteterna.

I den här enkäten får studenterna svara på frågor om bland annat utbildning och social miljö vid universitetet. Hur effektiv är utbildningen? Hur stor hjälp har studenterna av sin akademiska rådgivare? Känner de sig trygga på universitetsområdet? När ni vet vad studenterna vill ha kan ni förbättra era kurser, locka fler sökande och behålla fler studenter. Anpassa den här mallen efter era behov och lägg till frågor om ni vill veta vad de studerande tyckte om specifika kurser eller evenemang.

Om du vill skapa en enkät med mallen för universitetsstuderandes nöjdhet registrerar du dig eller loggar in på SurveyMonkey. Där kan du välja mall när du börjar skapa en enkät.

Du kanske också skulle gilla:

Enkätmall för kundnöjdhet

Vad säger era kunder om ert företag? Ta reda på vad de tycker om er, få feedback på er kundtjänst och mycket mer.

Förhandsgranska mall

Enkätmall för medarbetarengagemang

Ta reda på vad de anställda tycker om sina jobb. Genom att lyssna på era team kan ni fatta beslut som skapar en bättre arbetsplats.

Förhandsgranska mall

Enkätmall för evenemangsplanering

Använd den här mallen för att organisera evenemang och hålla ordning på vilka som kommer. När evenemanget är över kan ni få feedback på vad som var bra och dåligt, till nästa gång.

Förhandsgranska mall

Se hur SurveyMonkey kan uppmuntra din nyfikenhet