Nöjda kunder

Miljontals personer använder SurveyMonkey, inklusive 100 % av alla Fortune 100-företag. Så här säger några av dem:

“Snabb och enkel att använda. SurveyMonkey levererar effektiva resultat till våra kunder.”

“SurveyMonkey är ett otroligt verktyg för att jämföra stora mängder data från ett stort antal personer till en låg kostnad. Vi är ett företag med 130.000 anställda och miljarder i omsättning, men vi betalar ändå nästan ingenting för vårt enkätverktyg. Rätt så bra.”