Hjälp med enkäter

Designa enkäter, samla in svar och analysera informationen som ett proffs. Dessa bästa tillvägagångssätt och riktlinjer har tagits fram av experter och hjälper dig att få de insikter du behöver för att fatta smartare beslut. Oavsett om du skapar pappersenkäter, eller om de är webbaserade eller görs via telefon, så hittar du all grundläggande information här.

Kom igång idag

Registrera dig för Pro

Obegränsat antal enkäter.Obegränsat antal svaranden.

Registrera dig GRATIS

Bara grundfunktionerna

Bästa tillvägagångssätt för varje steg i enkätskapandet

Våra bästa tillvägagångssätt och riktlinjer

Oavsett om du samlar in feedback från kunder, genomför medarbetarutvärderingar eller planerar ett evenemang så består det första steget mot att skapa en effektiv enkät av att fräscha upp minnet vad gäller grundläggande enkätkunskaper. Kolla in våra resurser för tips om webbaserade enkäter och bästa tillvägagångssätt för att se till att din nästa enkät ger dig de resultat du vill ha!

Så designar du en enkät

Att designa en enkät är som att skriva en redovisning av forskningsresultat – innan du berättar om vad du kommit fram till måste du ställa frågor om dina forskningsmål och processen samt dela upp ditt ämne i hanterbara delar.

Så innan du börjar skriva enkätfrågor bör du ställa följande avgörande frågor till dig själv: Vad är syftet med enkäten? Vad vill jag ta reda på? Hur kommer den information jag samlar in påverka mina beslut?

Och en av de viktigaste frågorna du bör ställa är ”Vilken är min målgrupp?”. Med ”målgrupp“ menar vi de personer som du vill ska besvara din enkät. När du vet vilka som ska besvara din enkät kan du använda ett språk, exempel, definitioner (och mycket mer) som är specifika för din målgrupps kunskap och behov.

De bästa enkäterna är klart och tydligt skrivna och har neutrala frågor. Och när du väljer enkätformat och frågeflöde noga undviker du deltagare som inte tänker efter innan de svarar, skyndar sig igenom enkäten eller inte svarar uppriktigt. Här är några viktiga tips och bästa tillvägagångssätt för att få pålitliga enkätresultat.

Så får du enkätsvar

När du skapat en tydlig och välplanerad enkät är det dags att få folk att besvara den. Men var ska du börja? Du vet vilka du vill ska besvara enkäten, men hur når du ut till dem?

För att se till att din information har ett statistiskt värde måste du först fastställa hur många personer som ska besvara din enkät – och vad du kan göra för att få ett resultat som är representativt för målgruppen. För att nå ut till rätt personer måste du också välja en enkätmetod (opinionsundersökning via telefon, frågeformulär i pappersformat, intervju eller webbaserad enkät) som passar din målgrupp.

Men vänta! Innan du skickar ut din enkät bör du testa den. Se till att dina frågor är tydliga och att överhoppslogiken, frågerandomiseringen och den övergripande designen fungerar som de ska. Skicka din enkät till en vän – eller gör en provomgång med riktiga svarande från din målgrupp – för att skapa en bättre strategi för att samla in enkätdata.

Här är fler riktlinjer för hur du samlar in den information du behöver:

Så analyserar du en enkät

Grattis! Din enkät har gett dig resultat. Vad är nästa steg? Eftersom du behöver kvalitativ information för att göra korrekta utvärderingar och förutsägelser ska du se till att den information du har är pålitlig och sedan analysera den ingående för att få insikter.

Slutförde alla svarande enkäten? Hoppade de över så många frågor att det påverkade dina resultat? Försökte de verkligen svara, eller nöjde de sig med att bara lämna enkla men missvisande svar? Leta efter avvikelser för att se till att dina resultat är korrekta.

Försök sedan besvara de frågor du ställde när du påbörjade enkäten. Genomför textanalyser för att dra slutsatser från öppna frågor där deltagarna skrivit sina svar. Filtrera och krosstabulera svar för att ta reda på hur olika grupper (som kvinnor och män) besvarade enkäten.

När du hittat den information du letar efter måste du också hitta ett effektivt sätt att redovisa den på. Oavsett om du skriver en stor rapport som ska ligga till grund för ditt företags marknadsföringsstrategi eller vill få fler gillamarkeringar på Facebook med roliga enkätresultat så är det viktigt att din rapport är korrekt och har en bra grund. Undvik analysmisstag som att generalisera eller förvränga informationen – och överväg olika förklaringar till varför deltagarna svarade som de gjorde.

Till slut vill du hålla koll på din process – från början till slut – så att andra kan utföra din enkät på nytt i framtiden. Upprepa din enkät för att utföra analyser på lång sikt (eller få referenspunkter) och se hur svar förändras över tid.

En hel del att hålla koll på, eller hur? Kolla in dessa artiklar för att ta reda på hur du får svar.

Så kan SurveyMonkey vara till nytta för dig

Med våra effektiva verktyg för webbaserade enkäter blir det enkelt att skapa enkäter, samla in svar och omvandla information till insikter. Kom igång redan i dag genom att kolla på vår presentation eller registrera dig!

Kom igång

Gör som miljontals andra – fatta bättre beslut med SurveyMonkey.


Gör ett bättre jobb med SurveyMonkey Enterprise

SurveyMonkey Enterprise

Ge dig själv – och resten av ditt team – de svar ni behöver för att fatta smartare beslut. Få tillgång till våra effektivaste verktyg med SurveyMonkey Enterprise.

Läs mer

Vad våra kunder säger:

”SurveyMonkey gör det enkelt att genomföra, hantera och analysera undersökningar som driver vår verksamhet framåt.”
Sheila, marknadsundersökare

”SurveyMonkey ger mig samma insikter som en stor marknadsföringsmaskin men med hastigheten och kostnaden hos ett nystartat bolag.”
Brady, direktör för marknadsföring och affärsutveckling

”SurveyMonkey undanröjer det hektiska arbetet med att samla in uppgifter och hjälper oss att hålla våra foodies engagerade och nöjda.”
Alexa, communityansvarig

Så här går det till

W
Lätt att skapa frågor

Skapa anpassade enkäter eller använd mallar skapade av experter.

g
Skicka enkäter till vem som helst

Använd e-post, webben eller sociala medier. Du bestämmer.

Ü
Smart rapportering

Få rätt insikter, skapa rapporter och exportera data.


Kom igång

Det populäraste enkätprogrammet på webben

Kostnadsfritt

Skicka ett obegränsat antal marknadsundersökningsenkäter och opinionsundersökningar med vår KOSTNADSFRIA plan.

Enkelt

Skapa och hantera enkäter var som helst. Vi har gjort det enkelt att komma igång – ingen programmering behövs.

Effektivt

Gräv djupare efter de mest svåråtkomliga insikterna med avancerad enkätlogik, filter och korstabeller för detaljerade resultat.

Direkt

Se resultat när de kommer in, håll dem för dig själv eller tillåt andra att se dem.

Trovärdig och erfaren

VI har hjälpt miljontals nöjda kunder att samla in information på webben.

Flexibelt

Med SurveyMonkeys Pro-planer får du ännu fler sätt att samla in, analysera och rapportera information.

Intuitivt

Om du kan läsa e-post eller använda Facebook kan du också använda SurveyMonkey. Ingen programmering eller specifik teknisk kunskap krävs.