5

frågor

1 minut

att slutföra

Fler än 150

sätt att få svar med SurveyMonkey

Er organisation har många intressenter, från styrelsen till de heltidsanställda och den omgivande närmiljön, och ni behöver stå på god fot med dem alla.

Med vår intressentenkät kan ni få en bättre förståelse för vad var och en av de här grupperna tycker och identifiera specifika saker som organisationen kan göra för att stärka relationerna, vare sig det handlar om ansvar eller kommunikation.

Använd enkäten med 3 till 6 månaders mellanrum så att ni hela tiden vet hur landet ligger. Redigera frågorna eller lägg till egna så att ni verkligen får den information ni behöver.

Du kanske också skulle gilla:

Enkätmall för kundnöjdhet

Vad säger era kunder om ert företag? Ta reda på vad de tycker om er, få feedback på er kundtjänst och mycket mer.

Visa mall

Enkätmall för medarbetarengagemang

Ta reda på vad de anställda tycker om sina jobb. Genom att lyssna på era team kan ni fatta beslut som skapar en bättre arbetsplats.

Visa mall

Enkätmall för evenemangsplanering

Använd den här mallen för att organisera evenemang och hålla ordning på vilka som kommer. När evenemanget är över kan ni få feedback på vad som var bra och dåligt, till nästa gång.

Visa mall

Se hur SurveyMonkey kan uppmuntra din nyfikenhet