Mall för enkäter om säkerhetsmedvetenhet

23

frågor

4 minuter

att slutföra

Fler än 150

sätt att få svar med SurveyMonkey

Om ni vill skapa en stabil företagskultur när det gäller säkerhetstänk måste ni börja med att skaffa ett referensunderlag genom att mäta. För att säkerhet ska ha hög prioritet på företaget måste all personal känna att de har de verktyg och den information som krävs för att fatta bra beslut. Använd mallen för enkäter om säkerhetsmedvetenhet för att ta reda på om personalen känner att era policyer är till hjälp, om de vet vad de ska göra när de upptäcker en säkerhetsrisk eller om de känner att alla anställda jobbar mot samma mål: ett säkrare företag. Den här mallen inspirerades av Lance Haydens enkät Security FORCE och är resultatet av ett samarbete mellan säkerhetsexperterna och enkätforskarna hos SurveyMonkey.

Du kanske också skulle gilla:

Enkätmall för kundnöjdhet

Vad säger era kunder om ert företag? Ta reda på vad de tycker om er, få feedback på er kundtjänst och mycket mer.

Visa mall

Enkätmall för medarbetarengagemang

Ta reda på vad de anställda tycker om sina jobb. Genom att lyssna på era team kan ni fatta beslut som skapar en bättre arbetsplats.

Visa mall

Enkätmall för evenemangsplanering

Använd den här mallen för att organisera evenemang och hålla ordning på vilka som kommer. När evenemanget är över kan ni få feedback på vad som var bra och dåligt, till nästa gång.

Visa mall

Se hur SurveyMonkey kan uppmuntra din nyfikenhet