Mall för enkät om hur eleverna trivs

8

frågor

Fler än 1 500

användningstillfällen

1 minut

att slutföra

När du vill se till att eleverna mår bra i skolan kan du be föräldrarna att fylla i enkäten om hur de trivs. Mallen har utvecklats av Harvard Graduate School of Education och innehåller frågor som hjälper dig att förstå hur väl kulturen på skolan passar med elevernas behov. Frågorna till föräldrarna handlar om allt från skolans undervisningsmetoder till hur man upprätthåller ordningen, och ger dig information som kan hjälpa dig att fatta beslut om åtgärder.

I enkäten får föräldrarna svara på hur väl deras barn känner att de passar in i kulturen på skolan. Stämmer aktiviteterna på skolan med barnets intressen? Trivs barnet och upplever barnet att det hör till? Hur tryggt känner sig barnet med att be vuxna i skolan om hjälp? Se till att eleverna trivs i din skola, då kommer de att utvecklas och växa. Du kan anpassa mallen eller lägga till egna frågor så att enkäten passar just din skola.

Om du vill skapa en enkät med mallen för hur eleverna trivs registrerar du dig eller loggar in på SurveyMonkey. Där kan du välja mallen när du börjar skapa en enkät.

Du kanske också skulle gilla:

Enkätmall för kundnöjdhet

Vad säger era kunder om ert företag? Ta reda på vad de tycker om er, få feedback på er kundtjänst och mycket mer.

Förhandsgranska mall

Enkätmall för medarbetarengagemang

Ta reda på vad de anställda tycker om sina jobb. Genom att lyssna på era team kan ni fatta beslut som skapar en bättre arbetsplats.

Förhandsgranska mall

Mall för enkät till tidigare elever

Använd vår enkät för tidigare elever och ta reda på vilka som bäst kan stötta skolans marknadsföring.

Förhandsgranska mall

Se hur SurveyMonkey kan uppmuntra din nyfikenhet