Mall för enkät om skolmiljö

7

frågor

Fler än 2 000

användningstillfällen

1 minut

att slutföra

Få en känsla för skolmiljön genom att skicka ut en enkät till föräldrarna. Den här expertcertifierade enkätmallen utvecklades av Harvard Graduate School of Education för att hjälpa dig att mäta den allmänna stämningen i skolan. Du kanske vill få reda på hur högt skolan värdesätter mångfald eller hur motiverande lektionerna är – då kan du använda den här enkäten och tar reda på var insatserna behöver göras.

I den här mallen för enkäter om skolmiljö får föräldrar dela med sig av sina tankar om många av de frågor som påverkar miljön i skolan. Vad tycker föräldrar om den miljö skoladministrationen är med och skapar för att hjälpa barnens inlärning? Hur rättvis är utvärderingen av eleverna? Hur stor respekt har lärarna för eleverna? Ställ de här frågorna och många fler till föräldrarna och få insikt i skolans kapacitet att gynna lärande och uppfylla elevernas behov. Anpassa mallen med frågor som passar just din skola.

Du kanske också skulle gilla:

Enkätmall för kundnöjdhet

Vad säger era kunder om ert företag? Ta reda på vad de tycker om er, få feedback på er kundtjänst och mycket mer.

Förhandsgranska mall

Enkätmall för medarbetarengagemang

Ta reda på vad de anställda tycker om sina jobb. Genom att lyssna på era team kan ni fatta beslut som skapar en bättre arbetsplats.

Förhandsgranska mall

Mall för enkät till tidigare elever

Använd vår enkät för tidigare elever och ta reda på vilka som bäst kan stötta skolans marknadsföring.

Förhandsgranska mall

Se hur SurveyMonkey kan uppmuntra din nyfikenhet