Skapa en frågetävling om vad du vill

Enkla och snabba utvärderingar med automatisk poängsättning.

Skapa en gratis frågetävling idag

Så här går det till

Utvärdera erfarenheter, kunskap, kompetens och mycket mer! Med SurveyMonkeys frågetävlingar kan du enkelt skapa och analysera utvärderingar för till exempel medarbetare, kunder och studerande.

 • Skapa enkelt en webbaserad frågetävling som kan besvaras på vilken enhet som helst, var som helst
 • Deltagarna kan bland annat se sina resultat och de rätta svaren direkt
 • Få statistik i realtid både om deltagarna och deras svar

Skapa en frågetävling nu

Få dina frågetävlingar att sticka ut från mängden. Förbättra dina frågetävlingar med hjälp av en betald plan. Lägg till ditt eget varumärke, visa anpassad feedback för varje besvarad fråga, mejla automatiskt resultaten till de svarande och mycket mer. Visa prisinformation

Spara tid med automatisk poängsättning

Om du brukar använda pappersbaserade tester eller frågetävlingar är det dags att byta nu. Tack vare automatisk poängsättning behöver du bara ange ett svarsalternativ som rätt eller fel en gång, men du kan också vikta flera svarsalternativ.

 • Dölj eller visa resultatet med de rätta svaren för deltagarna direkt efter genomförd frågetävling
 • Se vem som har genomfört frågetävlingen och deras resultat i realtid
 • Få poänginformation för varje deltagare och om frågetävlingen som helhet

Se hur automatisk poängsättning fungerar för deltagare i frågetävlingar. Skapa en frågetävling

Få statistik i realtid

Med våra webbaserade frågetävlingar kan du också se vem som har slutfört din enkät. Du kan enkelt se rankningar och segmentera data också.

 • Visa spridning, medelvärde, median och standardavvikelse för frågetävlingsdata
 • Få data på frågenivå för att se vilka frågor som var svåra respektive lätta för deltagarna
 • Få data på svarandenivå om resultat, rankning, percentiler och hur lång tid tävlingen tog

Vill du dela med dig av resultatet? Det är enkelt att skapa och ladda ned rapporter om du har en betalplan.

Skapa en frågetävling nu

Skapa en frågetävling som alla kan delta i, oavsett var de är

Nå målgruppen för frågetävlingen överallt, oavsett om de använder en mobil, en iPad eller en dator.

 • Alla kan delta i frågetävlingarna – när som helst och oavsett enhet
 • Skapa en webbaserad frågetävling på något av de 57 språk som stöds

Läs mer om hur du skapar en frågetävling. Skapa en frågetävling

Exempel på frågetävlingar

Skicka en frågetävling nu och få en utgångspunkt för framtida utvärderingar av medarbetare, studerande och andra. Du kan enkelt lägga till och ändra frågor efter behov så att tävlingen alltid är aktuell, och du kan också återanvända en frågetävling flera gånger och följa hur deltagarnas resultat förändras över tid.

Frågetävling för företagsutbildning

Försäkra dig om att medarbetarna förstår organisationens processer, standarder och policyer samtidigt som du förtydligar deras skyldigheter och ansvar. Använd frågetävlingar för företagsintern utbildning för att till exempel introducera nya medarbetare, presentera personalförmåner eller mäta effektivitet. Du kan också använda dem för att få en bild av hur medarbetarna ser på företaget och dess värderingar i större skala – enkelt och effektivt.

Frågetävling om regelefterlevnad

Genom att skicka en frågetävling till medarbetarna kan du enkelt se om de förstår företagets program för regelefterlevnad till fullo eller om de behöver mer utbildning. Med hjälp av regelbundna frågetävlingar, till exempel om trakasserier på arbetsplatsen, kan personalen hålla sig à jour med aktuella lagar och regler. Du kan också få större insikt i de enskilda medarbetarnas grepp om exempelvis företagets uppförandekod, arbetsplatssäkerhet, policy om global handel eller konkurrenspolicy.

Frågetävling för studerande

Slipp besväret med att betygsätta pappersbaserade frågetävlingar! Med våra kostnadsfria frågetävlingar för lärare behöver du bara ange svarsalternativ en gång och sedan kan du luta dig tillbaka medan alla elever som deltar poängsätts automatiskt. Du kan enkelt dölja resultaten för eleverna om du vill eller visa dem svaren på specifika frågor som de svarade fel på.

Rolig frågetävling

Engagera enkelt kunder på nytt genom att lägga upp en rolig frågetävling i sociala medier. Eller använd frågetävlingar för att göra vardagen på jobbet lite roligare – lär dig mer om de människor du arbetar tillsammans med eller kolla vilka kakor de helst vill ha till eftermiddagsfikan.

Du kanske också skulle gilla:

Personalfeedback

Låt företagets anställda regelbundet delta i enkäter för att skapa en mer produktiv miljö och en mer hälsosam företagskultur.

Gå till sida

Enkäter för händelser

Se till att varje nytt evenemang blir bättre än det förra. Med hjälp av evenemangsenkäter får du en klar och tydlig bild av vad deltagarna vill ha.

Gå till sida

Enkäter för utbildning

Oavsett om det gäller kursutvärderingar eller stöd för inlärning kan du med hjälp av enkäter få den feedback du behöver för att hjälpa eleverna.

Gå till sida

Det här är skälen till att miljontals människor använder SurveyMonkey

Obegränsat antal enkäter

Skicka så många enkäter och frågetävlingar du vill – även med gratisplaner.

Snabba svar

Skapa och skicka enkelt professionella enkäter. Få tillförlitliga resultat snabbt.

Expertgodkännande

Få tillgång till färdiga frågor och mallar godkända av våra enkätexperter.

Resultat i realtid

Se resultaten på valfri enhet var du än är. Upptäck trender i takt med att svaren kommer in.

Nya idéer

Enkäter ger dig inte bara svar. Få feedback och nya perspektiv.

Åtgärdbar information

Utvinn och dela insikter från inkomna data med ditt team.