Kvantitativ vs. kvalitativ forskning

Lär dig skillnaden mellan kvantitativa och kvalitativa data.

search_fingerprintVissa saker passar helt enkelt ihop; choklad och vanilj, Batman och Robin, kvalitativ och kvantitativ forskning.

Ett av de viktigaste stegen när man skapar enkäter är att veta hur man bäst balanserar både kvalitativ och kvantitativ forskning i enkätprocessen. De spelar båda en viktig roll i att försäkra att dina data ger dig underlag för att skaffa bättre beslut.

Att använda kvalitativ och kvantitativ forskning

Kvalitativ forskning hjälpa dig att samla in detaljerad information om ämnet du är intresserad av, och formulera hypoteser som hjälper dig rikta in din kvantitativa forskning och se om teorierna du tagit fram stämmer.

Kvalitativ forskning kan också hjälpa till i projektets slutskede, då du kan använda citat från öppna frågor för att sätta ett ansikte på siffrorna du samlat in. När du vill veta saker som vilka ord dina kunder använder för att beskriva dig eller hur dina kunder interagerar med din produkt, är kvalitativ forskning ett bra ställe att börja på.

När du väl har definierat dina frågeställningar, hjälper kvantitativ forskning dig att fatta beslut baserade på siffror som du kan applicera statistisk analys på.

Ofta har kvantitativ forskning ett större antal svarande eller deltagare än kvalitativ forskning, så du kan definitivt få svar på frågor som: Föredrar människor dig över dina konkurrenter? Vilka tjänster är viktigast? Vilken annons är mest tilltalande?

För att vara säker på att du har rätt balans för att få alla svar du behöver, kommer här några fler tips på hur man kan använda båda typerna av forskning för att hjälpa dig att fatta bättre beslut.

Gratis eGuide för att skriva enkäter Få tips från våra enkätexperter om hur du skriver bra enkäter som ger dig resultat du kan lita på.

Hämta Guiden

Hur man balanserar kvalitativ och kvantitativ forskning

Så hur kombinerar man dessa två forskningsmetoder? Kvalitativ forskning är nästan alltid en startpunkt, där målet är att upptäcka nya problem och möjligheter. Dessa låter dig i sin tur definiera vad vidare forskning behöver riktas in på. Kvantitativ forskning ger specifika mått som identifierar tillförlitligheten och betydelsen av ett problem eller en möjlighet.

Låt oss säga att du har hållit en konferens och vill samla feedback från dina deltagare. Du har antagligen flera saker du redan kan mäta med kvantitativ forskning, som antal deltagare, allmän tillfredsställelse, kvalitet på talarna, värdet på informationen som gavs osv. Alla dessa frågor ges stängda och på ett mätbart sätt. Men du kanske också skulle vilja ställa några öppna, kvalitativa frågor för att utforska olika ämnen som du kan ha förbisett. Därför skulle du antagligen välja att lägga till frågor som:

  •       Vad tyckte du bäst om med konferensen?
  •       Hur skulle vi kunna förbättra din upplevelse?
  •       Har du någon feedback på konferensen du tycker att vi bör känna till?

Alla återkommande ämnen som fångas upp av dessa kvalitativa frågor, som inte har berörts i de kvantitativa frågorna, skulle bli bra tillägg i din nästa enkät för konferensfeedback.

Låt oss till exempel säga att flera deltagare svarade att det de tyckte sämst om med konferensen var att lokalen var krånglig att ta sig till. Efter din nästa konferens kan enkäten ställa kvantitativa frågor, som hur tillfredsställda människor var med den nya lokalen, eller låta svarande välja från en lista på möjliga platser för att se vad som skulle vara mest lägligt i framtiden.

En annan fördel med att ställa öppna frågor i en enkät är att du kan använda deras svar i slutrapporten du delar ut till kollegerna som hjälpte till att organisera konferensen. Du kan också överväga att sätta upp dem på din webbsida som rekommendationer – om du har bett om tillstånd, förstås. Genom att lägga in citat från din enkät i rapporten eller på webbsidan, kan du ge siffrorna och procenten du samlat in en röst, och göra din databerättelse ännu mer kraftfull.

Nu när du känner till definitionen av kvalitativ och kvantitativ forskning – och hur man använder dem tillsammans – är det dags att lära sig hur specifika frågetyper kan hjälpa din forskning.

Denna artikel är en del av SurveyMonkeys projektGrundkurs om enkäter. Vi hoppas att vi kan hjälpa fler människor att skapa smarta enkäter. Läs mer om projektet och vårt engagemang i forskningsvärlden.