Mall för enkäter om föräldraroller och -ansvar

7

frågor

Fler än 800

användningstillfällen

1 minut

att slutföra

Se till att du och dina elevers föräldrar är inne på samma linje med hjälp av den här mallen för enkäter om föräldrars roller och ansvar. De väl genomtänkta enkätfrågorna, som har tagits fram av experter på Harvard Graduate School of Education, ber föräldrarna att fundera på vem som har ansvaret för deras barns utbildning. Föräldrarna väljer om det är deras ansvar (eller barnens eller skolans) att se till att kommunikationen mellan hem och skola fungerar bra, att identifiera vilka ämnen som intresserar barnet mest och mycket mer.

Använd den här enkäten när du vill veta hur elevernas föräldrars ser på vem som ansvarar för olika aspekter av deras barns utbildning. Är det föräldrarna, skolorna eller barnen som har störst ansvar för att se till att inlärningsmiljön är trygg och säker? Eller för att se till att barn får det stöd de behöver för att lyckas i skolan? Och vem ska se till att eleverna och deras klasskamrater kommer bra överens? Få svar på dessa frågor och andra så att du kan komma till rätta med eventuella brister i kommunikationen med föräldrarna och diskutera deras förväntningar (och skolans) så att ni kan ge barnen en bättre utbildning. Om du vill göra den här enkäten specifik för din skola kan du anpassa mallen eller lägga till frågor.

Om du vill skapa en enkät med mallen för föräldraroller och -ansvar registrerar du dig helt enkelt eller loggar in på SurveyMonkey. Där kan du välja mallen när du börjar skapa en enkät.

Du kanske också skulle gilla:

Enkätmall för kundnöjdhet

Vad säger era kunder om ert företag? Ta reda på vad de tycker om er, få feedback på er kundtjänst och mycket mer.

Visa mall

Enkätmall för medarbetarengagemang

Ta reda på vad de anställda tycker om sina jobb. Genom att lyssna på era team kan ni fatta beslut som skapar en bättre arbetsplats.

Visa mall

Enkätmall för evenemangsplanering

Använd den här mallen för att organisera evenemang och hålla ordning på vilka som kommer. När evenemanget är över kan ni få feedback på vad som var bra och dåligt, till nästa gång.

Visa mall

Se hur SurveyMonkey kan uppmuntra din nyfikenhet