Ideella enkäter

Arbeta smartare och få lyckade resultat

Ideella enkäter, illustration

Hur gick det årliga frukostevenemanget och hur kan du få ännu fler att delta nästa år? Vad tyckte deltagarna om den tysta auktionen? Hur kan du nå nya givare eller identifiera donationsmönster? Webbenkäter och frågeformulär är ett kostnadseffektivt sätt att göra marknadsundersökningar och metoden kan hjälpa ideella organisationer att mäta intresset för evenemang och insamlingar, få en bättre förståelse för givarnas skäl till att bidra och nå insamlingsmål. Med enkäter kan du identifiera intresseområden för uppdragsgivare, lära känna dina användares åsikter och hålla dina finansiärer nöjda. Resultaten från ideella enkäter kan hjälpa dig att få fram den statistik du behöver för att genomdriva förbättringar så att du kan ägna mer tid åt att omvandla din vision till verklighet.

Vanliga områden som ideella organisationer fokuserar på i webbenkäter

 • Marknadsundersökningar. Det är viktigt att skapa uppmärksamhet kring målet och visionen. Ta detta värdefulla tillfälle i akt för att berätta din historia och få dina potentiella samarbetspartners intresserade av att hjälpa dig. Prova olika koncept för budskapet, som slogans och logotyper. Förmedlar ditt varumärke dina tjänster och din kompetens på ett tydligt sätt? Genom vilka marknadsföringskanaler når du effektivast din målgrupp? Du kan också samla in idéer till nya aktiviteter som dina samarbetspartners kan finna intressanta och användbara – allt genom att bara skicka ut en marknadsföringsenkät.
 • Evenemangsplanering. Ideella organisationer kan använda enkäter för feedback både före och efter evenemang. På förhand kan man mäta intresset för aktiviteter som givare, partners, volontärer och personal sannolikt skulle delta i. Vilka mötesplatser är mest tillgängliga eller lämpliga för deltagarna? Använd en enkät för evenemangsplanering för att hantera kontaktuppgifterna och få viktig information från din målgrupp om många olika typer av evenemang som utbildningar, strategisessioner och kampanjer för att få ökad förståelse för finansieringskällor, demografi, personal och annat.
 • Samla in feedback från givarna. Skicka ut en webbenkät för att få veta mer om dina nuvarande och framtida givares åsikter, motiverande faktorer, attityder och donationsmönster. Ställ frågor till de som stödjer dig för att ta reda på vilka de egentligen är. Varför stödjer de ditt arbete eller din organisation? Vilka frågor skulle de vilja att ni fokuserar på? Inled ett samtal med dessa inflytelserika grupper, identifiera tillväxtmöjligheter och dra nytta av informationen för att öka stödet från givarna och insamlingsresultaten. Du kan använda vår enkätmall för givarfeedback för att komma igång.
 • Penninginsamlingar på webben. Med tanke på den ökande användningen av sociala medier och den allt större e-handeln är det knappast en överraskning att även välgörenhet på nätet ökar i popularitet. Vill du undersöka om det skulle löna sig att samla in donationer på nätet för din organisation? Undrar du hur andra välgörenhetsorganisationer, icke-statliga organisationer eller ideella stiftelser har gjort för att få digitala donationer? Börja med att titta närmare på vår enkätmall för penninginsamling på webben.
 • Strategisk planering. Kan man minska insamlingsomkostnaderna? Behöver ni nya verktyg för er nuvarande insamlingsstrategi? Hur kan ni på bästa sätt fördela era medlemmars insatser och utvecklingsarbetet? Hur hanterar man bäst de vitala relationerna med givare, beskyddare och medlemmar för att få bra resultat? Vilka typer av lojalitetsprogram skulle gynna din organisation? Använd ett frågeformulär för att få svar på dessa frågetyper som är avgörande för din organisations framgång.
 • Hantering av volontärer. Hur kan ni rekrytera fler volontärer och se till att de stannar kvar i organisationen? Vilken feedback kan du samla in från volontärer, samordnare, ledare och arrangörer? Följer din organisation bästa praxis för hantering av volontärer och vilka förbättringsmöjligheter finns inom organisationen? Hur kan beslutsfattare gå i spetsen och stödja volontärresurser eller sätta volontärer i kontakt med organisationen? Med en enkät för teamet som rekryterar volontärer och placerar dem i arbete kan du få de svar som du behöver.
 • Enkät om volontärers tillfredsställelse. Skaffa dig feedback från volontärerna som ni kan använda för att genomföra förbättringar så att volontärerna återkommer för att stödja arbetet. Tycker volontärerna att de får tillgång till lämplig utbildning och mentorresurser? Kan de lätt få tag på den information som de behöver? Använd enkäter för att utvärdera varför och när volontärer lämnar organisationen och underlätta regelbunden kommunikation för att säkerställa att de får det stöd som de behöver. Tänk även på att om du ber volontärerna att betygsätta något, behöver de minst fem datapunkter att välja mellan (en s.k. likertskala).
 • 360 graders feedback. Ta reda på vad som krävs för att komma överens. Få en strömlinjeformad organisation och öka de anställdas effektivitet. Ideella organisationer kan använda en mall för 360 graders medarbetarutvärdering för att utvärdera medarbetarnas prestationer baserat på feedback från chefer, kolleger och underordnade. Denna typ av feedback är inriktad på en bedömning ur flera perspektiv. Du kan också överväga att be personalen att betygsätta sin egen arbetsinsats med enkäter för självutvärdering. Har de nått de mål som sattes upp i början av kvartalet eller året? Var målen som sattes upp rimliga och möjliga att nå?
 • Organisationsstyrning. I det rådande ekonomiska läget är det många ideella organisationer som ställs inför ökade krav och krympande intäkter. Ledning och styrning är av avgörande betydelse för din organisations framgångar och hållbarhet. Identifiera hinder och utmaningar, utforska möjliga lösningar för att förbättra styrningen, ta reda på exakt vilka verktyg du måste byta ut för att dina strategiska planer ska fungera. Finns det några nya intäktskällor som ni skulle kunna få del av? Skicka ut en webbenkät och få svar på alla dina frågor.
 • Enkät för medlemmarnas tillfredsställelse. Är nuvarande medlemmar engagerade och nöjda? Har de gott om möjligheter till nätverkande? Är de nöjda med medlemskapets nuvarande fördelar? Är medlemsevenemangen värdefulla/användbara? Skulle nuvarande medlemmar rekommendera medlemskap till sina egna kolleger? Skicka ut en webbenkät för att ta reda på svaren.

Tre tips för att komma igång med din ideella enkät

 1. Det viktigaste är att vara tydlig. Titta närmare på de användningsområden som nämns ovan. Fundera över vilka frågor som du söker svar på och rikta in dig på ett specifikt mål. Försöker du avgöra kvaliteten och effektiviteten för en strategiplaneringssession? Eller jämka samman personalens mål med organisationens bredare vision?
 2. Presentera ditt mål med en kort mening som sätter enkäten i ett sammanhang. Berätta för deltagarna varför du ställer dessa frågor och hur deras synpunkter kommer att vara till hjälp. Skriv t.ex. “Dina förslag hjälper oss att bättre förstå hur vi kan behålla och rekrytera fler volontärer.”
 3. Testa enkäten på en handfull människor som är ett representativt urval från din avsedda målgrupp. Överväg att låta kamrater eller kolleger fylla i enkäten. Detta är ett bra sätt för att ta reda på om de frågor du ställer är de som kan hjälpa dig att uppnå de mål som du har definierat.

SurveyMonkey erbjuder dig mallar för ideella enkäter

Använd din tid på bästa sätt och effektivisera verksamheten med hjälp av SurveyMonkeys expertcertifierade mallar för ideella enkäter. Du kan skapa din webbenkät på bara några minuter. Med SurveyMonkey får du också tillgång till de enkätverktyg du behöver för att enkelt distribuera och analysera din ideella enkät så att hela din organisation kan fatta smartare beslut. Vi tar enkätsäkerhet på största allvar, så du kan lita på att dina data och insikter är säkra hos oss.

Vi på SurveyMonkey förstår att ideella organisationer behöver färre arbetsuppgifter och utgifter, inte fler. Därför har våra enkätproffs skapat massor av mallar för ideella enkäter som gör det lätt att få information om givare, volontärer, partners och mottagare.

Det ska inte krävas mycket tid, energi eller pengar för att komma igång med din ideella enkät. Välj bara en av våra befintliga mallar för ideella enkäter och anpassa den med företagets färger, logotyper och annat eller skapa en egen mall på samma lätta sätt. Det har aldrig varit enklare, snabbare eller roligare att skapa ideella enkäter!

Letar du efter fler enkättyper och -exempel?

Varför använder över 20 miljoner människor SurveyMonkey?

 • Gratis
  Skicka ett obegränsat antal enkäter och undersökningar med vår GRATIS-plan.
 • Lätt att använda
  Skapa och övervaka din enkät direkt över Internet. Vi har gjort det lätt att komma igång samt att lära sig och använda verktyget.
 • Intuitiv design
  Du behöver inte vara programmerare eller ingenjör – om du kan kolla din e-post eller använda Facebook så kan du också använda SurveyMonkey.
 • Resultat i realtid
  Du kan granska din information när den kommer in och välja att antingen hålla den för dig själv eller visa den för andra.
 • Pålitlig och erfaren
  SurveyMonkey har hjälpt över 20 miljoner nöjda kunder att samla in information online.
 • Kan expandera efter dina behov
  SurveyMonkeys PRO-planer förbättrar din förmåga att samla in och tolka information med avancerade analysmetoder och andra funktioner.