SurveyMonkey har upprättat den här sidan för att ge dig sekretessinformation som är specifik för den här mobilappen. Det här sekretessutlåtandet är ett tillägg till SurveyMonkeys fullständiga sekretesspolicy som i detalj beskriver hur vi hanterar dina data.

Data som samlas in via den här appen hanteras i allmänhet på det sätt som beskrivs i vår fullständiga sekretesspolicy. Den här appen innehåller dock vissa unika egenskaper för mobila enheter. I det här sekretessutlåtandet beskriver vi hur dessa funktioner fungerar med data som du skickar via dem.

Data som vi kan samla in från din mobila enhet

I det här avsnittet beskrivs data som finns lagrad i din mobila enhet och som du kan välja att tillhandahålla, eller som vi kan få åtkomst till:

  • Kontakter/adressbok: Om du ger appen tillåtelse att få åtkomst till dina kontakter kommer vi endast att utnyttja dina kontakter för att göra det möjligt för dig att snabbt välja ut personer som du vill skicka din enkät till.
  • Foton: Om du ger appen tillåtelse att få åtkomst till dina fotoalbum använder vi endast fotoalbumen för att göra det möjligt för dig att infoga dina bilder i dina enkäter.
  • Enhetsinformation: Den typ av enhet du använder och vilken version av operativsystemet den har.
  • Geografisk information: Appen samlar inte in någon geografisk information.
  • Unikt enhets-ID: Appen samlar inte in din mobila enhets unika identifieringsnummer.

Mobilanalys

Vi använder program för mobilanalys för att bättre förstå hur vår app används på mobila enheter. Programmet kan registrera information som hur ofta du använder appen, vilka händelser som sker inuti appen, samlad användning, prestanda och varifrån appen laddades ner.

Skicka enkäter

Du kan använda den här appen för att skicka dina enkäter på flera sätt, t.ex. lägga upp dem på olika sociala nätverk eller skicka dem via e-post och SMS. Om du skickar din enkät via e-post eller SMS öppnas din mobila enhets e-post- eller SMS-klient. Vi vet dock inte och spårar inte vem du skickar dina svar till med dessa leveransmetoder. Om du skickar en enkät via ett socialt nätverk, styrs din interaktion med det sociala nätverket av sekretesspolicyn för den tredje part som driver nätverket.

Säkerhet

Precis som när du använder SurveyMonkey via en icke-mobil webbläsare krypteras din kommunikation med SurveyMonkey via mobilappen över en säker SSL-/TLS-anslutning. Se vårt säkerhetsutlåtande för mer information.

HIPAA-säkerhet

Om du har ett HIPAA-aktiverat konto kan du ställa in ett lösenord för appen för ökad säkerhet. Du uppmanas ange ditt lösenord varje gång du loggar in. Vi låser även appen om du inte använder den under en viss tid och du måste då använda ditt lösenord för att låsa upp den.

Frågor?

Kontakta oss på privacy@surveymonkey.com om du har några frågor om det här sekretessutlåtandet.

Senast uppdaterad: 28 mars 2016