Mall för enkät om mötesfeedback

6

frågor

2 min

att slutföra

Fler än 150

sätt att få svar med SurveyMonkey

Ingen gillar ett oorganiserat möte. De stjäl värdefull tid, undergräver arbetsmoralen och ibland går du till och med därifrån utan att ha blivit alls klokare. Men det är lättare sagt än gjort att genomföra ett strukturerat och effektivt möte. Med SurveyMonkeys enkätmall för mötesfeedback kan du bli bättre på det genom att hämta in synpunkter från mötesdeltagarna. Fråga dem om vad de fick ut av mötet och om de kände sig bekväma med att uttala sig. De öppna uppföljningsfrågorna kan ge dig värdefull feedback och bra idéer om hur du kan förbättra möten i framtiden.

Se hur SurveyMonkey kan uppmuntra din nyfikenhet