Likertskala, illustration

Det här är likertskalan

Du har sannolikt stött på den här typen av betygsskala förut. Kanske var det i form av en e-postenkät från ett varuhus som vill veta hur nöjd du var med ditt senaste besök, eller så kanske det var det där vykortet som du fick på den senaste säljkonferensen som du deltog i.

Om du försöker mäta en grupps attityder eller beteenden är en likertskala en av de mest populära (och pålitliga) metoderna. En likertskala mäter attityder och beteenden med hjälp av svarsalternativ som sträcker sig från den ena ytterligheten till den andra (till exempel från inte alls troligt till mycket troligt). Till skillnad från enkla “ja/nej”-frågor ger likertskalan dig möjlighet att upptäcka åsiktsgrader. Detta kan vara särskilt användbart för känsliga eller utmanande ämnen. Att erbjuda svar som varierar i grad kan också hjälpa dig att lättare identifiera förbättringsområden, oavsett om du skickar ut enkäten för att förstå hur effektiv kursen var som du har undervisat i eller för att samla in kunders synpunkter på tjänstekvaliteten på din skönhetssalong.

Här är några bra tips som kan komma väl till pass innan du påbörjar ditt frågeformulär eller din enkät.

Goda råd och tips vid användning av likertskala

 • Använd ord för att märka enkätskalorna. Numrerade skalor, skalor som är numrerade från t.ex. 1 till 5, har visat sig ställa till besvär för de svarande eftersom de kanske inte omedelbart förstår vilken ände av skalan som är positiv respektive negativ. Använd istället ord för att märka skalan, gå t.ex. från “dåligt” till “utmärkt”.
 • Använd en unipolär skala. Försök alltid i första hand att använda en “unipolär” skala som sträcker sig från “extremt” till “inte alls”, snarare än “extremt en sak” till “extremt en annan”. Det är till exempel bättre att använda en skala som sträcker sig från “mycket modig” till “inte alls modig”, istället för en skala som sträcker sig från “mycket modig” till “extremt blyg”. Varför? Unipolära skalor är helt enkelt lättare för folk att fundera kring och du kan vara säker på att den ena änden är den exakta motsatsen till den andra vilket ger en bättre metodologi.
 • Håll dig till udda antal. Skalor med ett udda antal val (t.ex. 1 till 7, 1 till 9, 0 till 4) har en mittpunkt. Hur många alternativ bör du ge deltagarna? Studier har visat att de svarande har svårt att definiera sin ståndpunkt på en skala som är större än sju. Detta innebär att om du tillhandahåller fler än 7 svarsalternativ ökar sannolikheten för att deltagarna börjar välja svar slumpmässigt, vilket kan göra dina data värdelösa. Vilket är då det magiska numret? Våra metodiker rekommenderar fem poäng för en unipolär skala och sju poäng för en bipolär skala.
 • Använd samma avstånd mellan svarsalternativen. Svarsalternativen på skalan bör stå på samma avstånd från varandra. (Avståndet mellan skalans punkter bör vara detsamma för hela skalan, vilket gör skalan tydlig och lättare att läsa av). Detta kan vara svårt att åstadkomma när man märker upp skalan med ord istället för siffror. Titta gärna närmare på vår metodologiblogg för ytterligare tips.
 • Använd heltäckande skalor. Skalor bör spänna över hela kontinuumet av svar. Om man t.ex. ställer en fråga om hur varmt kaffet var och svaren varierar från “extremt varmt” till “måttligt varmt” kommer svarande som tyckte att kaffet inte var varmt alls inte veta vilket svar de ska välja.
 • Använd frågelogik. Lägg till frågelogik för att spara tid för dina enkätdeltagare! Du kanske t.ex. vill fråga vad en finansiär tyckte om din restaurang och sedan få mer information bara om de var missnöjda med något. För att åstadkomma detta behöver du bara lägga till frågelogik så att endast de som är missnöjda förflyttas vidare till en fråga där de ombes komma med förbättringsförslag.
 • Använd vanliga frågor. Ställ frågor så ofta det går istället för att fråga om den svarande håller med om olika uttalanden. Undvik skalor som består av “håller med/håller inte med” så långt det är möjligt eftersom de är föremål för samtyckandepartiskhet. Detta innebär att enkätdeltagare är mer benägna att hålla med om påståenden oavsett vad de säger, och mindre benägna att läsa frågan noga.

Överväg att använda en likertskala i din nästa enkät om du ska mäta tillfredsställelse, effektivitet, sannolikhet eller frekvens! Vi på SurveyMonkey rekommenderar att du använder en flervalsfråga (med ett möjligt svar) när du skapar din likertskala.

Varför använder över 20 miljoner människor SurveyMonkey?

 • Gratis
  Skicka ett obegränsat antal enkäter och undersökningar med vår GRATIS-plan.
 • Lätt att använda
  Skapa och övervaka din enkät direkt över Internet. Vi har gjort det lätt att komma igång samt att lära sig och använda verktyget.
 • Intuitiv design
  Du behöver inte vara programmerare eller ingenjör – om du kan kolla din e-post eller använda Facebook så kan du också använda SurveyMonkey.
 • Resultat i realtid
  Du kan granska din information när den kommer in och välja att antingen hålla den för dig själv eller visa den för andra.
 • Pålitlig och erfaren
  SurveyMonkey har hjälpt över 20 miljoner nöjda kunder att samla in information online.
 • Kan expandera efter dina behov
  SurveyMonkeys PRO-planer förbättrar din förmåga att samla in och tolka information med avancerade analysmetoder och andra funktioner.