Center för hälsovårdsenkäter

Få den feedback som krävs för att erbjuda enastående vård.

Registrera dig för Pro Registrera dig GRATIS

Patientnöjdhet

Patientnöjdhet

Förstå patienternas upplevelse – och deras förväntningar. Prova våra enkla enkätverktyg och färdigställda mallar.

Medarbetare och personal

Medarbetare och personal

Ge hälso- och sjukvårdspersonal en röst. Använd enkäter för att förbättra schemaläggning, de anställdas engagemang och patientsäkerhet.

Medicinsk forskning

Medicinsk forskning

Använd enkäter för att tänka i nya banor och förbättra vårdkvaliteten. Samla in data för grundläggande forskning, kliniska prövningar och mer.

Hur enkäter förbättrar hälsovården

Den bästa formen av vård uppnås när patienter och läkare har en nära kommunikation. Men patienter och leverantörer är inte alltid överens. Vi genomförde exempelvis en studie som visade att 89 % av patienterna vill ha information om leverantörernas utbildning och träning, vilket endast 56 % av vårdorganisationerna tillhandahåller. Ett annat exempel är det faktum att 8 av 10 i vårdpersonalen, men endast 52 % av patienterna, tycker att de flesta möten börjar i tid.

Onlineenkäter underlättar kommunikationen mellan patienter och vårdgivare genom att de ger feedback—både från patienter och anställda. Många sjukhus, kliniker och andra vårdgivare har insett det här behovet:

  • Fler än hälften använder enkäter för att mäta hur nöjda de anställda är
  • En tredjedel använder enkäter för att övervaka patienternas hälso- och säkerhetsvanor
  • Nästan 40 % använder enkäter för att undersöka effektiviteten hos patientsäkerhetskulturen

SurveyMonkey kan hjälpa till att samla in och analysera mer information på ett snabbare sätt. Du kan skapa anpassade hälsoenkäter eller använda expertmallar. Distribuera enkäterna via e-post, webbplatser, mobila enheter eller till och med datorer i väntrum. Använd sedan vår effektiva plattform för att analysera resultaten och exportera professionella tabeller.

Typer av hälso- och sjukvårdsenkäter

Enkäter är en bra metod för att samla in information som inte framgår i tester i laboratorium eller under personliga samtal. Patienter kan känna sig obekväma med att ge feedback under ett personligt samtal, men i en enkät kan de göra det privat. Här är några exempel på hur enkäter kan förbättra din verksamhet:

Patientnöjdhet

Be patienterna att berätta om sina besök och hur de upplevde bemötandet av läkarna och personalen och kvaliteten på verksamheten och lokalerna. Du kan också förbereda dig på patienternas önskemål genom att skicka ut korta enkäter där du frågar om deras behov inför varje besök.

Medarbetare och personal

Det är lättare att ge bra vård när alla personer i organisationen är engagerade. Se till att läkare, sjuksköterskor och personal har den utbildning och de verktyg de behöver för att kunna utföra sitt arbete. Du kan också samla in feedback om internprocedurer och identifiera potentiella problem med ansvarstagande. Här är några exempel på användningsområden:

Du hittar färdigställda enkätmalla för enkäter som dessa nedan.

Hälsoproblem hos kvinnor och män

Låt de kvinnliga och manliga patienterna fylla i en enkät för att se vilka hälsoproblem som är de största inom närområdet, inom särskilda åldersgrupper eller för de olika könen. Använd feedback från patienter för att identifiera personalbehov, utforma nya tjänster eller främja en hälsosam livsstil genom att skapa utbildningar om hälsa eller lokala informationsprogram.

Regelbunden tandläkarvård

Hur hörde patienterna talas om dig? Varför valde de din tandläkarmottagning istället för andra i närområdet? Om de inte har regelbunden tandvård, varför inte? Utöver att samla in information om patienternas vård och önskemål kan du använda enkäterna för att fastställa strategier för hur du utbildar patienterna, planerar regelbundna kontroller, spårar och övervakar patienthälsan, får remisser och bygger upp en verksamhet.

Årlig ögonundersökning

Den årliga ögonundersökningen kan vara det enda tillfället då en optiker eller optometriker träffar sina patienter – men det finns andra möjligheter att få kontakt. Ställ frågor till dina patienter för att förstå deras behov. Har ett recept ändrats? Är kontaktlinserna fortfarande bekväma? Märker de skillnad vid mörkerkörning? Skicka en webbaserad enkät inför varje patientbesök eller låt patienterna fylla i enkäten när de kommer till mottagningen.

Enkäter för veterinärer

Djur förtjänar också bra vård. Enkäter är ett bra sätt att förbättra din verksamhet och få en större förståelse om branschen – allt från att få insikt om vad ägare tycker om dina lokaler till att säkerställa att dina medarbetare är engagerade och fokuserade.

Ange referenspunkter

Oavsett om du vill förbättra patientnöjdheten eller skapa en säkrare sjukhusmiljö med gladare medarbetare är det en bra idé att mäta upp hur verksamheten presterar över tiden. Genom att utveckla referenspunkter för resultat får du ökad förståelse för hur specifika initiativ förbättrar den hälsovård eller de tjänster som du erbjuder. Om du till exempel bara ser att 7 av 10 sjuksköterskor svarar att de är nöjda med sina jobb kan det vara svårt att få en exakt överblick om huruvida verksamheten går bra eller inte. Om du däremot ser att siffran vid ett senare tillfälle har stigit till 7,5 så vet du att du är på väg åt rätt håll.

Använd exempelmallar för hälsoenkäter online

(Vissa mallar finns endast tillgängliga på engelska.)

Om du vill försäkra dig om att enkäten är utformad på rätt sätt – och vill spara lite tid – kan du använda våra  enkätmallar  för att komma igång snabbare. Du kan också skapa en hälsoenkät från grunden eller använda enskilda frågor från vår  Frågebank med frågor som har säkerställts metodologiskt.

Här är några exempel på enkätmallar:

  • Utvärdering om läkarundersökning: Låt patienterna delta i en enkät efter ett besök på mottagningen, kliniken eller sjukhuset för att samla in feedback om den vård du erbjuder, vad patienterna tyckte om personalen och huruvida de har tillgång till vård när de behöver den.
  • Utvärdering av sjukhusprestation: Få feedback om dina patienters sjukhusvistelse och alla aspekter av deras erfarenheter, inklusive deras sjukvård samt deras fysiska och psykiska komfort och stöd.
  • Har du en sjukförsäkring: Använd enkäten för att undersöka huruvida patienterna har en sjukförsäkring och vilka alternativ de har sökt information om om de inte har en sjukförsäkring. Med hjälp av den informationen kan du föreslå lämpliga alternativ för sjukförsäkringar eller liknande tjänster.
  • Sjukvårdsutgifter: Be patienterna att uppge information om sina sjukvårdsutgifter i enkäten. Du kan använda informationen för att se potentiella risker – till exempel när patienter inte har råd med receptbelagd medicin eller andra typer av behandling – och föreslå andra alternativ.

Kom gång i dag

De grundläggande funktionerna är alltid kostnadsfria. Om du uppgraderar får du tillgång till ännu effektivare funktioner.

Registrera dig för Pro Registrera dig GRATIS