SurveyMonkey och dataskyddsförordningen (GDPR)

Läs mer om hur våra funktioner uppfyller kraven i GDPR

Den 25 maj 2018 ersattes dataskyddsdirektivet, som har varit lag inom EU de senaste 20 åren, med dataskyddsförordningen (GDPR). GDPR påverkar alla företag som har verksamhet eller samlar in data i eller från Europa.

Dataskyddsförordningen (GDPR) – efterlevnad

Hos SurveyMonkey uppfyller vi inte bara kraven i GDPR, vi strävar dessutom alltid efter att skydda den personliga integriteten, även hos våra kunder. Vårt fokus på integritet startade långt innan den 25 maj och fortsätter oförtrutet. Integritet och öppenhet är livslånga åtaganden för SurveyMonkey.

*Endast tillgänglig på engelska

SurveyMonkeys åtagande

Vi ser dataskyddsförordningen som ännu en möjlighet att vidareutveckla vårt långvariga arbete med att skydda dig och ge dig större kontroll över både din organisations data och dina personliga data. Vi beskriver några specifika delar av vårt GDPR-arbete i vårt faktablad.

Ladda ner rapporten

Tack vare vårt säkerhetsarbete litar 98 % av Fortune 500-företagen på SurveyMonkey och ser oss som den främsta enkätplattformen för företag

SurveyMonkey är designat för stora som små företag med gedigna säkerhetsfunktioner:

 • Åtkomstkontroll (autentisering och auktorisering)
 • Stöd för enkel inloggning
 • Datakryptering vid vila och under överföring
 • SOC 2-ackrediterade datacenter
 • Kontinuerlig nätverks- och säkerhetsövervakning
 • Sårbarhetshantering
 • Incidenthantering och återställning
 • Utbildning i säkerhetsmedvetenhet
 • Regelbundna säkerhetsgranskningar och penetrationstester utförda av andra företag
 • Certifierad enligt EU-US Privacy Shield
 • PCI DSS 3.2- och HIPAA-kompatibel
 • Flera datacenter för att garantera säker och tillgänglig service i stor skala
 • Noga utvald grupp av säkerhetspartners för att försäkra att våra kunder alltid är skyddade med första klassens säkerhetsmetoder

Uppfyller företaget kraven i GDPR? Testa!

Använd det här verktyget för att få en översikt över de justeringar eller förbättringar du kan behöva göra för att uppfylla kraven i dataskyddsförordningen.

Juridiska villkor

Vårt juridiska center är mer än ett rättsligt dokument. Där samlar vi alla våra juridiska policyer och integritetspolicyer på ett och samma ställe. Vår nya sida Grundläggande sekretess ger dig en överblick över hur vi hanterar personuppgifter och personliga data. Sidans utformning gör det enkelt att hitta just de delar av våra policyer som gäller dig. Vi erbjuder också våra kunder olika typer av datahanteringsvillkor beroende på vilken plan eller vilket paket de har valt. Om du har köpt en plan via vår webbplats kan du se vårt datahanteringstillägg här.

Datakontroll och lagring

Hos oss bestämmer alla kunder själva över sina data via sina konton. Så länge ditt konto är aktivt har du full kontroll över vilka specifika typer av data du lagrar och hur länge de lagras. Du kan till exempel radera eller exportera ett individuellt enkätsvar från ditt konto om det behövs. Vi respekterar alla raderingar från ett konto, och alla kontodata som har rensats av dig raderas permanent från våra säkerhetskopior inom 90 dagar. Mer information finns i vårt hjälpcenter eller läs vårt faktablad.

Ändringar av e-postregistrering

Vi har gjort det enklare för dig att avregistrera dig från e-postmeddelanden från SurveyMonkey som du inte vill ha och att bara behålla de du är intresserad av. Oavsett vilken av våra avdelningar du får meddelanden från har vi gjort det lätt för dig att välja vilka du vill se – och att välja bort alla.

Internationellt datacenter

Vi är medvetna om att många av våra kunder med användare och samarbetspartners inom EU skulle föredra att deras data lagras inom EU. För att tillgodose detta håller vi på att bygga ett datacenter inom EU. Uppdateringar om när detta alternativ för datalagring blir tillgängligt för våra kunder kommer att publiceras på vår webbplats.

Ladda ner vårt faktablad för mer detaljerad information. Om du har fler frågor kan du skicka oss ett e-postmeddelande. Alla våra kundtjänstmedarbetare har fått specialutbildning för att kunna hjälpa dig med vad som än dyker upp.

För dig

Få en plattform som kan växa och förändras i takt med dina enkätbehov över tid. Bläddra bland våra planer och läs mer om specifika funktioner.

Se alla planer

För din organisation

Hantera företagets data med avancerad säkerhet och kontroll så att dina team kan dela information och samarbeta på ett säkert sätt.

Läs mer

För dig

Få en plattform som kan växa och förändras i takt med dina enkätbehov över tid. Bläddra bland våra planer och läs mer om specifika funktioner.

Se alla planer

För din organisation

Hantera företagets data med avancerad säkerhet och kontroll så att dina team kan dela information och samarbeta på ett säkert sätt.

Läs mer