14

frågor

3 minuter

att slutföra

150+

sätt att få svar med SurveyMonkey

Inom arbete och forskning om miljö är det bra att få en uppfattning om hur många som känner till och bryr sig om frågor som påverkar miljön. En miljöenkät kan hjälpa er att förstå hur pass oroliga folk är i frågor som luftföroreningar, skadliga ämnen och klimatförändringar. Med de här svaren kan ni lättare utbilda målgrupperna i viktiga frågor kopplade till luft, avfall, vatten och vädermönster.

Skicka ut den här enkäten för att ta reda på hur folk känner i miljöfrågor. Borde lagstiftningen om föroreningar vara mer eller mindre sträng? Anser folk att global uppvärmning är på riktigt? Hur pass oroade är man för luftföroreningar? Om folk verkar okunniga eller är apatiska inför miljöfrågor kan ni passa på att hjälpa till att utbilda om föroreningar och miljörisker. Anpassa enkäten om ni har mer ni vill lägga till.

Om ni vill skapa en enkät med mallen för miljöfrågor registrerar ni er helt enkelt eller loggar in på SurveyMonkey. Där kan ni välja mall när ni börjar skapa en enkät.

Du kanske också skulle gilla:

Enkätmall för kundnöjdhet

Vad säger era kunder om ert företag? Ta reda på vad de tycker om er, få feedback på er kundtjänst och mycket mer.

Förhandsgranska mall

Enkätmall för medarbetarengagemang

Ta reda på vad de anställda tycker om sina jobb. Genom att lyssna på era team kan ni fatta beslut som skapar en bättre arbetsplats.

Förhandsgranska mall

Enkätmall för evenemangsplanering

Use this template to organize your event and see who's coming. When you're done, get post-event feedback to improve for next time.

Förhandsgranska mall

Se hur SurveyMonkey kan uppmuntra din nyfikenhet