14

frågor

7 minuter

att slutföra

Fler än 150

sätt att få svar med SurveyMonkey

Personer som placeras i roller med strikta ansvarsområden eller roller där de inte får utlopp för sina talanger trivs ofta sämre med jobbet. Men när chefer arbetar tillsammans med sina medarbetare för att utforma en karriärutveckling som tar vara på deras styrkor får de oftast ett team med engagerade superstjärnor.

Alltför ofta får företag inte reda på att medarbetare inte trivs (eller att deras potential inte har utnyttjats) förrän de slutar. Om chefer istället genomför en startintervju kan det hjälpa dem att ta reda på de nyanställdas intressen, arbetsstil och dolda talanger.

Startintervjuer kan också visa på potentiella utmaningar så att arbetsgivare kan planera för områden där medarbetarna behöver mer utbildningssupport och ta itu med frågor som annars kan leda till utbrändhet längre fram.

Den här enkäten innehåller frågor om vad som motiverar den nyanställde, vilka projekt eller ämnen hen är intresserad av utanför arbetet, vad hen är intresserad av att lära sig, hur hen lär sig och hur hen vill att deras chef ska lägga upp arbetet.

Använd den här enkäten om:

  • du vill förbättra medarbetarnas tillfredsställelse och engagemang
  • ditt företag har stort personalbortfall
  • ditt företag växer snabbt.

Du kanske också skulle gilla:

Enkätmall för kundnöjdhet

Vad säger era kunder om ert företag? Ta reda på vad de tycker om er, få feedback på er kundtjänst och mycket mer.

Visa mall

Enkätmall för medarbetarengagemang

Ta reda på vad de anställda tycker om sina jobb. Genom att lyssna på era team kan ni fatta beslut som skapar en bättre arbetsplats.

Visa mall

Enkätmall för evenemangsplanering

Använd den här mallen för att organisera evenemang och hålla ordning på vilka som kommer. När evenemanget är över kan ni få feedback på vad som var bra och dåligt, till nästa gång.

Visa mall

Se hur SurveyMonkey kan uppmuntra din nyfikenhet