Medarbetarenkäter

Skapa en trivsammare arbetsplats med enkäter om personaltillfredsställelse

Enkäter om personaltillfredsställelse, illustration

Sluta gissa och fråga istället de anställda om de trivs på jobbet. Ta hjälp av enkäter om personalnöjdhet för att undersöka om personalmedlemmarna är nöjda med sina roller och ansvarsområden, arbetsmiljön och hur de upplever ledningen. Ta reda på vilken blandning av förmåner som skulle få bäst effekt, vilka färdigheter de vill skaffa sig och hur de vill utveckla sina karriärer.

Starta enkäten nu

Med SurveyMonkey blir det lätt att lära sig mer om personalen. Du kan utforma och skicka en enkät om personaltillfredsställelse på bara några minuter.

Genom att mäta personalens engagemang med regelbundna undersökningar kan du upptäcka potentiella problem på ett tidigt stadium. Den feedback du får hjälper dig att upptäcka och åtgärda problem proaktivt, förbättra tillfredsställelsen och produktiviteten och behålla de anställda som du absolut inte vill förlora.

Så här använder du enkäter om personaltillfredsställelse

Personal som trivs är mer benägna att sprida en god stämning till medarbetare, kunder och partners och bygga upp ett gott rykte för ditt varumärke. Har du råd att inte känna till hur dina anställda trivs på jobbet ?

Varför ska man mäta personaltillfredsställelsen?

Observera att vissa av mallarna bara är tillgängliga på engelska.

Använd enkäter som mäter tillfredsställelsen för att bygga upp en positiv, produktiv arbetsstyrka genom att fokusera på:

 • Ledarutveckling. Chefer har en direkt påverkan på personalen och ibland är deras inverkan inte bara positiv. Ansträngda relationer mellan chefer och personal kan ofta förbättras med rätt åtgärder. Ta hjälp av de anställdas feedback från prestationsutvärderingar, utvärderingar av ledningens prestationer och 360 graders medarbetarutvärderingar för att identifiera utvecklingsmöjligheter för specifika chefer eller för ledningsteamet som helhet.
 • Teamutveckling. Bra team gör bra saker! Dåligt fungerande team är ineffektiva och ger upphov till hög personalomsättning. Be de anställda att bedöma sina teams prestationer och använd feedbacken för att utveckla det viktiga teamsamarbetet och kommunikationsfärdigheterna för ökad arbetstillfredsställelse.
 • Utbildnings- och karriärutvecklingsprogram. I takt med att personalen utvecklas och får större kunskaper kan de i allt högre grad utveckla ditt företag och hjälpa det att växa. Ta reda på vilka kompetenser som ditt företag behöver för att nå sina långsiktiga mål, skicka ut enkäter till personalen för att ta reda på vilka kompetenser de vill utveckla och matcha sedan målen med lämplig personal för optimalt resultat.
 • Förmånsprogram. Ditt förmånsprogram kanske ger personalen utmärkt hälsovård och de uppskattar säkert det. Men vilka typer av program kan du lägga till som skulle vara till nytta för personalens hälsa, välbefinnande och produktivitet varje dag på arbetsplatsen? Personalavdelningen kan använda enkäter för att ta reda på det!

Exempel på enkäter om personaltillfredsställelse

Enkäter om personaltillfredsställelse måste konstrueras med eftertanke. Men oroa dig inte, vi gör det enkelt för dig och ger dig tillgång till en samling enkätmallar. Alla våra mallfrågor har skrivits av experter på enkätmetodologi så att de kan användas precis som de är. Du kan också anpassa mallarna för att passa dina behov, eller skapa en egen med hjälp av de certifierade frågor som finns i vår frågebank.

 • Personal-/arbetstillfredsställelse. Med hjälp av dessa 14 metodologiskt beprövade frågor kan du fråga dina anställda vad de tycker om sina jobb och sin anställning hos dig. Tycker de att arbetet är meningsfullt och utmanande? Har de möjligheter att utvecklas och bli befordrade? Använd denna information för att skapa personalengagemang, utbildningar och belöningsprogram som ökar tillfredsställelsen.
 • Personalförmåner.  Tycker dina anställda om sina förmåner? Sjukvårdsförmåner toppar prioriteringslistan men du kan också använda en enkät för att ta reda på om pendling, catering och kontorsmiljön ökar eller minskar deras tillfredsställelse.
 • Enkät för slutintervju.  Be personal som slutar att berätta varför de lämnar företaget. Slutar de för att ta till vara på en chans som bara kommer en gång i livet? Eller för att arbetet inte var tillräckligt utmanande, chefen inte tillräckligt bra, arbetsmiljön inte tillräckligt positiv, lönen och förmånerna inte tillräckligt bra? Tänk på denna feedback som en bonus och använd dig av den för att göra förbättringar för att förhindra ytterligare missnöje och personalbortfall.
 • Pendling.  För vissa anställda innebär transporten till och från arbetet en hel del extrakostnader i form av tid och pengar. Skicka ut en enkät till dina anställda för att ta reda på om en företagsfinansierad pendlings- eller distansarbetslösning skulle kunna öka de anställdas tillfredsställelse.
 • Ledningens prestationer. Fråga de anställda om de tycker att cheferna och ledningsgruppen är tillgängliga, åtkomliga och lätta att få kontakt med. Upplever de att ledningen förklarar företagets prioriteringar och ställer upp rimliga förväntningar för att nå dem? Använd denna feedback för att stärka företagets strategiska vision och se till att de anställda upplever att verksamheten har mening och mål.
 • Teamet eller avdelningens prestationer. Negativ dynamik i teamet påverkar arbetstillfredsställelsen. Hur skulle dina anställda betygsätta teamets kompetenser och prestationer, deras kommunikationsförmåga och hur de leds? Förbättra arbetstillfredsställelsen på jobbet genom att använda denna feedback för att lyfta fram och belöna högpresterande team eller för att förbättra teamets färdigheter.
 • Ledningens effektivitet.  Du vill absolut höra vad de anställda har att säga om sina chefer, med tanke på den direkta effekt som chefer har på personalens tillfredsställelse. Använd enkäter för att få medarbetarnas åsikter om sina överordnades effektivitet när det gäller att anpassa arbetet efter verksamhetens prioriteringar, belöna framgång, coachning och ledning av teamet. Leta efter möjligheter till att förbättra tillfredsställelsen genom att se till att de anställda arbetar för chefer med effektiv ledarförmåga.

Tre snabba tips för att förbättra svarsfrekvensen

Här är några idéer om hur du kan skapa enkäter som de anställda kommer att känna sig bekväma med att fylla i:

 1. Var tydlig med att alla svar är konfidentiella.  Försäkra dina anställda om att deras svar kommer att behandlas konfidentiellt.
 2. Se alltid till att svaren är anonyma, när så är möjligt.  Då ökar sannolikheten för att du får ärlig feedback och fler ifyllda enkäter.
 3. Undvik företagsspråk.  Skapa enkäter som ger ett mänskligt och inbjudande intryck och uppmanar till väl genomtänkt feedback.

Letar du efter fler enkättyper och -exempel?

Varför använder över 20 miljoner människor SurveyMonkey?

 • Gratis
  Skicka ett obegränsat antal enkäter och undersökningar med vår GRATIS-plan.
 • Lätt att använda
  Skapa och övervaka din enkät direkt över Internet. Vi har gjort det lätt att komma igång samt att lära sig och använda verktyget.
 • Intuitiv design
  Du behöver inte vara programmerare eller ingenjör – om du kan kolla din e-post eller använda Facebook så kan du också använda SurveyMonkey.
 • Resultat i realtid
  Du kan granska din information när den kommer in och välja att antingen hålla den för dig själv eller visa den för andra.
 • Pålitlig och erfaren
  SurveyMonkey har hjälpt över 20 miljoner nöjda kunder att samla in information online.
 • Kan expandera efter dina behov
  SurveyMonkeys PRO-planer förbättrar din förmåga att samla in och tolka information med avancerade analysmetoder och andra funktioner.