Skapa en enkät idag

När en medarbetare lämnar företaget är det viktigt att ta reda på varför. Våra slutintervjuenkäter är utformade för att hjälpa arbetsgivare att skapa en mer attraktiv och givande företagskultur, så att medarbetarna stannar längre och känner sig mer engagerade. Avsätt lite tid för att ge medarbetare som slutar våra expertcertifierade slutintervjuenkäter och lär er vad ni gör bra och vad ni behöver förbättra. Våra mallar innehåller frågor om allt från hur ledningen sköter sig till hur nöjda medarbetarna är med arbetsplatsen som helhet.

Vad innehåller mallen för slutintervjuenkät?

Be medarbetarna fylla i slutintervjuenkäten och ta reda på varför de lämnar er, om de tycker att deras kompetens kom till sin rätt hos er och om de tycker chefen gör ett bra jobb när det gäller att hantera olika personalproblem. Oavsett om du arbetar med personalfrågor eller har en chefsbefattning är den här slutintervjuenkäten ett effektivt verktyg för att sätta fingret på varför medarbetare slutar. Använd den feedback ni får för att förändra och förbättra arbetsplatsen. Anpassa formuläret om det finns särskilda områden ni vill undersöka.

Om du vill skapa en enkät med mallen för slutintervju registrerar du dig helt enkelt eller loggar in på SurveyMonkey. Där kan du välja mallen när du väl börjar skapa en enkät.

 

Används av ledande företag, bland annat 98 % av Fortune 500-företagen

  • virgin
  • salesforce
  • samsung
  • kraft