Kundnöjdhetsundersökningar

Få den feedback du behöver för att hålla dina kunder nöjda. Det kan handla om att mäta kundnöjdheten eller samla in NetPromoter-poäng – med hjälp av onlinenkäter kan du få en förståelse för vad som fungerar bra och vad som behöver förbättras. Med våra kraftfulla analyser är det enkelt att förvandla data till användbara resultat.

Så här skapar du onlinenkäter om kundnöjdhet

Har du någonsin undrat över vad kunderna säger om dig? Vill du förbättra kundlojaliteten? Skulle strålande recensioner på Yelp eller Google hjälpa dig? På en konkurrenspräglad marknad där sociala medier har satt kundens röst i centrum är det avgörande att veta vad dina kunder tycker. Onlinenkäter om kundnöjdhet ger dig den feedback du behöver för att dina kunder ska vara nöjda och bli ambassadörer.

Så här kan du förbättra ditt företag med hjälp av enkäter

Alltifrån feedback om produkter och tjänster till att samla in till att samla inNetPromoter® NetPromoter® -poäng (NPS)med enkäter om kundnöjdhet får du de insikter du behöver för att fatta bättre beslut.– med enkäter om kundnöjdhet får du de insikter du behöver för att fatta bättre beslut. Det är faktiskt så att vår undersökning visade att företag som mäter kundnöjdhet är tre gånger så sannolika att beskriva sig själva som "framgångsrika" än de som inte gör det.

En kundenkät hjälper dig att slå fast vad dina kunder gillar och inte gillar samt vad som behöver förbättras. Vad tycker till exempel den genomsnittlige kunden om dina priser? Är de för höga? Precis rätt? Hur bra är din personal på kundservice och hur väl förstår teamet för kundframgång de växande behoven som finns hos kunder och blivande kunder? Är det något i kundupplevelsen som får dina kunder att vända dig ryggen? Du kan även undersöka varför kunder har slutat att göra affärer med dig, hur du kan vinna tillbaka dem och hur du kan förhindra att förlora kunder i framtiden.

Rusta dina anställda för att uppnå milstolpar baserade på kundernas behov. Dessutom kan kunderna ge dig ovärderlig feedback om design och funktioner när du håller på att utveckla en ny produkt eller uppdatera en befintlig. Ofta kan kunderna belysa problem som annars skulle ha förbisetts.

Var ska du börja?

Så vad bör finnas med i frågeformulär om kundnöjdhet och hur ska du få ut dem till kunderna? Allt beror på vilka mål du har och vad exakt du försöker att se eller förbättra. Här är några vanliga sätt som företag använder för sina enkäter om kundnöjdhet.

Produkters/tjänsters prestanda

Fråga kunder som inte har använt dina tjänster på flera månader vad som gick snett och vad du kan göra för att få tillbaka dem. En enkät för kundfeedback är också ett bra verktyg för att få återkoppling utifrån om hur medarbetarna jobbar och hur varje persons roll är kopplad till nöjda kunder.

Produktfeedback

Skapa en webbenkät och skicka ut den till kunder som nyligen har gjort ett köp. Klarade det nya och revolutionerande tältmaterialet vädret? Resultaten kan ge viktiga insikter i hur man kan förbättra produktfunktioner eller åtgärda designbrister.

Produktutveckling

Identifiera möjligheter för nya produkter med hjälp av en enkät om kundtillfredsställelse för att se vilka förväntningar som inte uppfylls av de befintliga alternativen.

Kundlojalitet

Med hjälp av enkäter kan du se vilka som är dina mest lojala kunder och vilka som har mest inflytande. Varumärkesmästare, avancerade användare, varumärkeslojala, varumärkeshjältar. Vad du än kallar dem är de nyckeln till att få veta exakt vad du gör rätt, vad du bör fortsätta med och vad du behöver börja göra. Du kommer långt bara med att visa kunderna att du lyssnar.

Förbättra kundupplevelsen

Enkäter om kundtillfredsställelse är ett utmärkt verktyg för regelbunden kommunikation mellan dig och dina kunder. De kan fungera som en påminnelse om att du finns – och att du värdesätter att de vänder sig till dig. Fråga hur de mår, fråga om de har några förslag och överväg att erbjuda lojala kunder varor eller belöningar för att de svarar på dina enkäter.

Marknadsundersökningar

Vill du utveckla ett nytt tjänstområde? Behöver du kontrollera att din marknadsföring riktar sig mot rätt kundnisch? Lär känna potentiella målmarknader genom att först skicka ut en onlineenkät för att få reda på mer om demografin, till exempel ålder, kön, inkomst, hobbyer o.s.v.

Sätta upp prestationsmål

Nu när du har all den här fantastiska informationen måste du agera enligt feedbacken. Använd enkäter för kundfeedback för att kontakta kunderna igen och mäta dina framsteg regelbundet. Utnyttja dina insikter från den värdefulla informationen för att öka vinsterna och förbättra kundernas och personalens tillfredsställelse och lojalitet. Jämför resultaten över tid för att se hur du har lyckats med dina förbättringar.

Få kontext till dina enkätresultat

Kundenkäter är ett mycket bra sätt när du behöver hjälp att förbättra dina produkter, din webbplats, ditt kundserviceteam och mycket mer. Men den feedback du får är bara halva berättelsen. Du kanske tror att det går bra för dig i fråga om kundlojalitet, men det kan gå ännu bättre för dina konkurrenter som kanske fångar upp dina kunder av bara farten.

Ta reda på hur du sticker ut genom att jämföra dina resultat med referenspunkter för kundnöjdhet så att du kan göra rätt förbättringar utifrån det.

Ledningsrapportering

Data från enkäter om kundtillfredsställelse kan även hjälpa chefer att identifiera viktiga drivkrafter och mätvärden som de bör hålla uppsikt över på olika avdelningar och i olika arbetsroller.

Engagera medarbetarna

Genom att erbjuda förstklassig kundservice är det mer sannolikt att du hittar och behåller kunder. Prioritera medarbetarnas engagemang för att förbättra kundnöjdheten och nivån på din kundservice. Att stämma av med medarbetarna regelbundet för att se vad som får igång dem och skapa riktmärken för resultat kan ta dig långt i arbetet med att hålla kunderna nöjda.

Tips för att skapa effektiva kundenkäter

Kasta dig in i arbetet. Kämpa. Vinn. Eller kanske snarare: fråga, lyssna och vinn. Utöver att använda metodologiskt sunda frågor för de viktiga områden som vi redan nämnt, rekommenderar vi även att följa nedanstående tips för att skapa en bra enkät:

  • Var tydlig.Tänk dig att du ska undersöka kundnöjdheten för en hotellvistelse. Låt inte de som svarar gissa vad du menar genom att be om allmänna åsikter om deras vistelse. Berätta för dem vilken standard de ska utgå ifrån. Fråga om det var snabb rumservice, om poolen var ren, om personalen i receptionen var trevlig, om sängen var bekväm och så vidare.
  • Var specifik.Ställ inga frågor om bredare koncept och idéer, fråga om specifika koncept och idéer (t.ex. är "att vara en bra person" allmänt medan "att vara "trevlig mot servitörer" är specifikt). Med specifika frågor och svar blir det lättare att identifiera områden för förbättring.
  • Ställ många frågor.Om du ställer många specifika frågor istället för en allmän fråga blir frågorna inte bara lättare att besvara för dina svarande, utan dina data blir även lättare att analysera och agera efter. Berättade servitören om dagens specialrätter? Tog han snabbt upp din beställning? Kunde han svara på alla dina frågor? Serverade han de olika rätterna i rätt tid? Var dock noga med att inte ställa allt för många frågor. Vi har sett konsumenternas svarsfrekvens gå ner då det blir för jobbigt att slutföra enkäten.

Oberoende av vilket mål du arbetar mot kommer dina chanser att nå det öka väsentligt om du är beväpnad med en plan för hur du ska använda dina nya insikter. Du behöver också utföra enkäter regelbundet, sikta på en eller två gånger om året, för att öka förståelsen för vilka åtgärder som behöver vidtas för att öka kundtillfredsställelsen och hur du ska genomföra dem. Att vara konsekvent när det gäller insamling och analys av feedback är avgörande om du vill fortsätta leverera bra resultat.

NPS®, Net Promoter® och Net Promoter® Score är registrerade varumärken som tillhör Satmetrix Systems, Inc., Bain & Company och Fred Reichheld.