Enkätmall för Culture of Genius

10

frågor

2 min

att slutföra

Fler än 150

sätt att få svar med SurveyMonkey

Har dina medarbetare en förutbestämd mängd talang eller finns det utrymme att växa? Det är frågan som ledde till att Christina Romero och Carol Dweck, forskare på Stanford, delade in företagskulturer i två olika läger, ”Growth Mindsets” och ”Cultures of Genius”.

Vad är en Culture of Genius?

I en Culture of Genius ligger tonvikten på medarbetarens medfödda färdigheter snarare än deras förmåga att utvecklas. Medarbetarna känner att de har mindre kontroll över sin karriär och färre möjligheter att utvecklas i jobbet.

En Culture of Genius är speciellt problematisk för personer från underrepresenterade grupper (t.ex. kvinnor, etniska minoriteter och LGBTQ-grupper) som ofta känner att de uppfattas som mindre kapabla, oavsett om det är sant eller inte.

Några tecken på en Culture of Genius:

  • din arbetsbeskrivning och dina rekryteringssamtal innehåller fraser som ”rockstjärna”, ”hjärna för teknik” eller ”naturlig förmåga”
  • företaget har inga mentorskap eller program för yrkesutveckling
  • ni har hög personalomsättning.

Vad är ett Growth Mindset?

På företag med ett Growth Mindset har medarbetarna möjlighet att utvecklas inom sitt yrke. Det finns tydliga kanaler för att ställa frågor och ta upp problem och öppen diskussion uppmuntras.

Med ett Growth Mindset kan medarbetarna utvecklas och de motiveras att stanna kvar på företaget längre.

Med den här enkätmallen får du insikt i den typ av kultur som dina medarbetare upplever på ditt företag – oavsett om du anser att det stämmer eller inte. Resultaten kan hjälpa dig att hitta nya områden att fokusera på eller validera delar av din företagskultur som redan finns.

Använd den här enkäten om du

  • försöker öka medarbetarnas engagemang och minska personalbortfall
  • funderar på att investera i utvecklings- eller mentorprogram
  • vill ta reda på vilka delar av din företagskultur som behöver förbättras
  • vill identifiera aspekter av företagets kultur som ni kan betona för nyanställda
  • vill ha sätt att bättre stödja mångfald och acceptans.

Du kanske också skulle gilla:

Enkätmall för kundnöjdhet

Vad säger era kunder om ert företag? Ta reda på vad de tycker om er, få feedback på er kundtjänst och mycket mer.

Visa mall

Enkätmall för medarbetarengagemang

Ta reda på vad de anställda tycker om sina jobb. Genom att lyssna på era team kan ni fatta beslut som skapar en bättre arbetsplats.

Visa mall

Enkätmall för evenemangsplanering

Använd den här mallen för att organisera evenemang och hålla ordning på vilka som kommer. När evenemanget är över kan ni få feedback på vad som var bra och dåligt, till nästa gång.

Visa mall

Se hur SurveyMonkey kan uppmuntra din nyfikenhet