Mall för enkät om CRM-program

6

frågor

2 min

att slutföra

Fler än 150

sätt att få svar med SurveyMonkey

Med ett CRM-program (program för kundrelationshantering) kan organisationer på ett effektivt sätt hantera och utveckla relationen till kunder och potentiella kunder. Hur organisationen använder programmet har en direkt påverkan på upplevelsen för de viktigaste målgrupperna.

Försäkra dig om att er organisation drar verklig nytta av ert CRM-program genom att använda vår enkätmall med 6 frågor. När svaren trillar in kan ni identifiera rätt utbildningsmöjligheter för olika team och få en övergripande bild av hur kundrelationshanteringen fungerar.

Se hur SurveyMonkey kan uppmuntra din nyfikenhet