2

frågor

Fler än 900

användningstillfällen

Mindre än 1 min

att slutföra

För arbetsgivare och personalansvariga är de anställdas löner en viktig fråga. Även om ni erbjuder bra förmåner och har en dynamisk arbetsmiljö är lönen ändå mycket betydelsefull för personalen. Vi har tagit fram den här mallen för löneenkäter så att ni kan få reda på om personalen är nöjd med lönen.

Hur står sig de löner ni betalar jämfört med liknande företag? Jämför personalen sina löner med andras på liknande tjänster? Med den här webbenkäten om löner får ni veta om personalen upplever lönen som marknadsmässigt rättvis och om de är nöjda med ersättning och förmåner sammantaget. Använd enkätresultaten till att utvärdera om personalens löner borde höjas så att företaget behåller sin konkurrenskraft. Du kan också anpassa enkäten om du har fler frågor att ställa.

Du kanske också skulle gilla:

Enkätmall för kundnöjdhet

Vad säger era kunder om ert företag? Ta reda på vad de tycker om er, få feedback på er kundtjänst och mycket mer.

Visa mall

Enkätmall för medarbetarengagemang

Ta reda på vad de anställda tycker om sina jobb. Genom att lyssna på era team kan ni fatta beslut som skapar en bättre arbetsplats.

Visa mall

Mall för enkäter om personalens prestationer

Vi gör det enkelt att få feedback med vår personalenkät, som har allt från exempelfrågor till kraftfulla analysverktyg.

Visa mall

Se hur SurveyMonkey kan uppmuntra din nyfikenhet