De bästa verktygen för hantering av varumärket

Olika sätt att utvärdera om din varumärkesstrategi hjälper dig att nå dina mål

Skärmdump 2014-02-24 kl 17.18.46

Vad är ditt varumärke? Nej – det är inte din logotyp, din produkt, eller din slogan. Ditt varumärke handlar om konsumenter. Vad vet de (eller tror de att de vet) om ditt företag? Hur uppfattar de dig? Känner de högt eller lågt förtroende för dig? Hur människor ser på ditt företag – och huruvida de rekommenderar det till sina vänner eller inte – är ditt varumärke.

Det är där varumärkesförvaltning kommer in. Att förvalta sitt varumärke är att underhålla, förbättra och upprätthålla varumärkets image och slutligen förbli en kundfavorit. Det betyder att din varumärkesstrategi innefattar att rikta in sig på rätt konsumenter vid rätt tillfälle (på rätt sätt och rätt plats) – och hålla sig på god fot med dem genom annonsering, incitament, goodwill, med mera.

Och de bästa varumärkescheferna och marknadsförarna utvärderar om deras varumärkesstrategi fungerar genom att genomföra varumärkesundersökningar, som hjälper dem att hålla reda på hur konsumenterna ser på deras varumärke.

Ladda ned vår rapport om varumärkesinsikter

Med SurveyMonkey Audience är det enkelt att göra varumärkesundersökningar. Ladda ned en exempelrapport och se vilka insikter vi kom fram till för Netflix.

Ladda ned rapport 

Utvärdering av din varumärkesstrategi genom varumärkesunderökningar

Det finns fem huvudområden inom varumärkesförvaltning som du kan mäta genom varumärkesundersökningar:

Varumärkeskännedom. Använd enkäter om varumärkeskännedom för att ta reda på om konsumenterna är bekanta med ditt varumärke, genom frågor som utforskar varumärkeserinran och -igenkänning. När du inkluderar demografiska frågori enkäter för varumärkeskännedom kan du ta reda på vem som är medveten om ditt varumärke (och vem som inte är det), så att du kan hitta din målgrupp och kundbas.

Varumärkeskapital. Marknadsförare använder enkäter om varumärkeskapital för att mäta värdet eller styrkan hos ett visst varumärke genom att använda följande mått: hur medvetna människor är om ditt varumärke, om ditt varumärke är relevant för dem, hur olikt ditt varumärke är konkurrenternas, och vad konsumenterna tror att de redan vet om ditt varumärke. Använd enkäter om varumärkeskapital för att se var du står i relation till dina konkurrenter.

Forskning om varumärkesattribut. En forskningsenkät om varumärkesattribut hjälper dig avgöra vilka egenskaper som konsumenter associerar ditt varumärke (och dina konkurrenters varumärken) med. Detta kan vara informativt för din varumärkesstrategi, eftersom du kan positionera din annonsering enligt vad människor förväntar sig av ditt varumärke – och du kan försöka förändra hur människor ser på ditt varumärke om du inte är nöjd med hur de ser på det nu.

Varumärkeslojalitet. Använd enkäter om varumärkeslojalitet för att se om konsumenterna litar på ditt varumärke, tycker det är pålitligt och passande för dem, och huruvida de har högt eller lågt förtroende för det. Konsumenter som har högt förtroende för ditt varumärke och tycker att det är bra för dem tenderar att förbli lojala, så använd denna varumärkesenkät för att identifiera din målgrupp – och för att undersöka problem med ditt varumärkes image.

Varumärkestracking. När du vill formulera en varumärkesstrategi runt varumärkesannonsering, använd då en enkät för varumärkestracking för att ta reda på om dina annonser gör intryck på konsumenterna. Varumärkestracking är användbart eftersom du kan ställa frågor som tar pulsen på hur konsumenterna ser ditt varumärke – och hur sannolikt det är att de kommer att köpa din produkt eller tjänst – innan du lanserar en ny annonskampanj. Efter att du exponerat konsumenter för din annons bör du utvärdera dem igen för att se om din annonsering har gett positiva eller negativa resultat. Använd enkäter för varumärkestracking ofta för att hålla ett öga på hur det går med dina konsumenter över tid.

De populäraste metoderna för varumärkesundersökning

Det finns många sätt att utföra enkäter för varumärkesundersökning, men här är de fyra vanligaste enkätmetoderna som marknadsförare använder:

Brand Asset Valuator: Brand Asset Valuator, eller BAV-modellen, används för att utvärdera ett varumärke genom fyra nyckelmätningar: differentiering, relevans, förtroende, och kännedom.

Varumärkeskapitalets Tio Stora: Denna metod mäter 10 attribut för att utvärdera ett varumärkes styrka. Attributen inkluderar differentiering, kundnöjdhet, upplevt värde, marknadsandel och varumärkeskännedom.

Varumärkeskapitalindex: Denna metod är ett index på varumärkeskapital som en produkt av tre faktorer: effektiv marknadsandel, relativt pris, och varumärkeshållbarhet.

Conjoint-analys: Conjoint-analys används för att mäta konsumenternas preferenser för olika attribut hos en produkt, tjänst eller leverantör, för att få insikt i hur de värderar ett varumärke.

Eftersom din varumärkesstrategi relaterar till hur, var, när och till vem du marknadsför ditt varumärke kan vilken som helst av dessa metoder hjälpa dig att förvalta det. Försäkra dig bara om att du är konsekvent, utför enkäter ofta, och lyssnar på konsumenterna – det är de som har sista ordet när det gäller kundnöjdhet och din framgång.