Enkätmall för annonstestning

8

frågor

Fler än 2 100

användningstillfällen

2 min

att slutföra

Förmedlar era annonser rätt budskap? Testa era idéer innan ni lägger tid och pengar på att ta fram nya annonser och köra dyra kampanjer. Använd vår expertutformade enkätmall för annonstestning för att snabbt få insikter om målmarknaden innan ni kör en ny kampanj. Ni kan enkelt ladda upp flera olika annonser, designer och nya budskap i enkätmallen. Skicka sedan ut enkäten för att se vilka annonser och budskap som målmarknaden identifierar sig med och som kan påverka deras köpavsikter. Visa enkätresultatet i realtid och använd informationen för att fatta välgrundade beslut om era marknadsföringsutgifter.

Presentera annonsidéerna för målgruppen och få snabb, tillförlitlig feedback. Gillar de annonsen? Hur unik är den? Är budskapet tydligt? Påverkar det deras köpavsikter? Använd den feedback ni får för att finjustera annonsmaterialet eller budskapet innan ni investerar i lokal eller nationell marknadsföring. Den här enkätmallen fungerar bra tillsammans med vår A/B-testning, så ni kan jämföra resultatet för flera olika versioner av en annons. Ni kan också ändra enkätmallen så att den passar era behov bättre.

Du kanske också skulle gilla:

Enkätmall för testning av logotyp

Tycker målgruppen att logotypen är visuellt tilltalande? Visa upp er logotypdesign för målgruppen och använd sedan den feedback ni får för att finjustera designen innan ni använder den.

Visa mall

Mall för enkäter om budskap/löfte

Tycker er målgrupp om er produktbeskrivning eller ert produktlöfte? Använd svaren för att förfina marknadsföringsbudskapet innan ni går till tryck.

Visa mall

Mall för enkät om varumärkesmedvetenhet

Känner konsumenterna igen ert varumärke? Ta reda på vad kunderna vet om ert varumärke och hur det står sig jämfört med konkurrenterna.

Visa mall

Se hur SurveyMonkey kan uppmuntra din nyfikenhet