Varumärkesspårning: Mät och öka varumärkets genomslagskraft

Håll koll på era kunders varumärkesmedvetenhet, lojalitet och andra viktiga faktorer med vår snabba konsumentpanel, SurveyMonkey Audience.

Följ hur uppfattningen av ert varumärke utvecklas medan ni arbetar för att skapa nöjda och lojala kunder.

Försäljningen går upp eller ner, men vet ni varför? Med varumärkesspårning kan ni noga följa attityderna hos konsumenterna.

Med hjälp av vår globala panel kan ni hålla koll på viktiga nyckeltal för ert varumärke i fler än 100 länder och få resultat på bara några minuter.

Annonskampanjer är dyra. Enkäter om märkesmedvetenhet är ett snabbt och prisvärt sätt att kontrollera hur väl de fungerar.

Använd enkäter för att ta reda på om konsumenterna har positiva känslor för ert varumärke eller om de verkar ointresserade.

Det dyker upp nya konkurrenter. Konsumenterna ändrar åsikt. Med hjälp av enkäter om varumärkeslojalitet kan ni känna av stämningen på marknaden.

Utför en enkät om varumärkesattribut för att se om allmänhetens uppfattning om ert varumärke har förändrats.

Dator med diagram

Enkäter kan ge svar på frågor vid alla steg på kundens väg mot ett inköp. Skicka återkommande enkäter till konsumenter på målmarknaden, håll er inom budgeten och identifiera trender över månader och år.

Har konsumenterna hört talas om ert varumärke?

Hur väl känner konsumenterna till ert varumärke? Har de använt det?

Vilka attribut förknippar konsumenterna med ert varumärke?

Tycker konsumenterna bättre eller sämre om ert varumärke än konkurrenternas?

Överväger konsumenterna ert varumärke när det är dags att köpa något?

Vilket varumärke väljer konsumenterna först?

Byter konsumenterna i er kategori varumärke ofta?

Är konsumenterna villiga att rekommendera ert varumärke?

Vår globala panel är det tillförlitligaste sättet att få tillgång till en perfekt provgrupp. Använd olika alternativ för målinriktning, anpassade begränsningsfrågor och mycket mer för att hitta konsumenter inom alla grupper.

Gör spårningsstudier för varumärket oftare med vår snabba, kostnadseffektiva lösning. Följ hur ert varumärke uppfattas före, under och efter kampanjer för att mäta hur effektiva de är.

Våra paneldeltagare kan inte fylla i samma enkät mer än en gång under en 100-dagarsperiod, vilket innebär att ni kan lita på resultatet i era enkäter om varumärkesmedvetenhet.

Använd vårt analysverktyg för att filtrera och jämföra resultat. Exportera data till statistikprogram för effektiv analys.

”De insikter vi vill få handlar inte bara om hur varumärket mår, utan också om marknadspotentialen.”

GoPro-video
Helix Sleep
Intuit
Johnson & Johnson
GoPro

Välj målgrupp utifrån demografi, konsumentbeteende, geografisk plats och mycket mer.

Starta projekt automatiskt och enligt plan. Övervaka dem dygnet runt.

Se hur resultaten börja rulla in inom bara några minuter. Och börja fatta beslut snabbt!

Håll koll på kundernas varumärkesmedvetenhet, lojalitet och mycket mer med hjälp av snabba svar från er målmarknad.

Konsumentbeteende

Få viktiga konsumentinsikter – om bland annat attityder, uppfattningar och köpvanor – genom att skicka ut enkäter till målmarknaden.

Läs mer

Produktutveckling

Bli proffs på produktinnovation genom att testa koncept tidigt i utvecklingsprocessen.

Läs mer

Annonstestning

Supersnabb annonstestning ser till att dina kampanjer är på rätt spår innan du lanserar dem.

Läs mer